Landet runt | SPF Värmland

Hearing om äldreboende

SPF Värmland
Publicerad 2014-10-02

På tisdagen den 2 september hade Kristinehamns bostadsbolag, Linné, HSB och Kristinehamns Bostadsbolag och politiker från samtliga politiska partier bjudits in. Det enda partiet som inte infann sig var SD.
Vår ordförande Ville inledde med att hälsa de c:a 50 åhörarna och panelen välkomna och informerade om anledningen till hearingen. Den var att en kvinna inte kunde få sitt bostadsbehov tillgodosett då hon krävde centralt läge och markplan eller hiss. Därefter hälsades moderatorn Stig Axelsson hjärtligt välkommen.

Fastighetsbolagen redovisade hur det såg ut på bostadsmarknaden idag och det visar sig finnas ganska gott om bostäder för äldre.
Det framkom att det finns mark att bygga nytt på så det är inga problem. Däremot är det lite besvärligare med finansieringen eftersom det fordras så stort kapital för att få tillstånd att bygga. Det framkom att själva byggkostnaden är i stort sett lika över hela landet, det är bara marken som reglerar totalkostnaden. Många gånger sker s.k. blockförhyrning, det innebär att kommunen hyr hela fastigheten och kan sedan avgöra vem som skall få hyra de olika lägenheterna.

På grund av kostnadsbilden är det svårt för de äldre att byta bostad. Dels är efterfrågan på villor och bostadsrätter svag vilket gör det svårt att sälja och dels är det svårt att veta vilken sorts boende man skall ha som äldre. Det finns så många olika varianter så det kan vara besvärligt att hitta rätt i denna djungel.
I höst kommer KBAB att skicka ut en enkät till alla över 55 år. Syftet är att få reda på hur de äldre vill bo och vart. Denna enkät skall presenteras för kommunfullmäktige senare i höst.

Bjarne Olsson berättade att Kristinehamns befolkning ökar år från år. Dessutom börjar 40-talisterna ställa större och strängare krav på äldreboendet. Detta sammantaget gör att situationen börjar bli lite kritisk. Vi kan dock räkna med att inom den närmast framtiden kommer de flesta äldre i Kristinehamn att kunna få tillgång till ett adekvat boende.
Eftermiddagen var lyckad och både panelen och åhörarna var i stort sett nöjda med utfrågningen.

Bosse Sewelin
SPF-Bro, Kristinehamn

SPF Värmland
Publicerad 2014-10-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas