Landet runt | SPF Norrbotten

Hedersdoktor på besök i Råneå

SPF Norrbotten
Publicerad 2011-05-30

altHan föddes i Gemträsk, men bodde som liten i Prinsnäs. Hans första skolår var i Orrbyn och han berättade minnen därifrån och tiden i Råneå, där han tog realexamen.
Han studerade vidare till kemiingenjör och var helt ung, när han fick sin första anställning som kemist vid Astra, där han senare innehade olika chefsbefattningar. De senaste tio åren av sitt yrkesverksamma liv var han knuten till KabiVitrum senare Kabi Pharmacia som teknikchef.
Hugo var en av de ledande bakom framgångarna för den växande svenska läkemedelsindustrin. Under slutet av 1970 talet var han Astras ansikte mot utvecklingsländer bl a Kina. Där lade han ned ett stort arbete som först Astras representant och senare Pharmacias representant. Hans insatser uppmärksammades från kinesiskt håll. Staden Wuxi utnämnde honom till hedersmedborgare, eftersom det var där det svensk- kinesiska bolaget  byggts upp. I samband med företagets 25-års jubileum avtäcktes en byst av Hugo, som nu pryder entrén till företaget, som nu vuxit till flera företag och som omsättningsmässigt sammanlagt börjar närma sig 10 miljarder.
Hugo har lagt stor vikt vid att skapa kontakter mellan läkemedelsindustrin och Karolinska institutet för att på så sätt förmedla forskningsstöd. 2003 utnämnes han till hedersdoktor vid Karolinska institutet.
Under sin yrkesverksamhet har Hugo haft förmånen att möta chefer och medarbetare, som haft tillit till och värderat hans talanger och kunskaper och han har fått ansvar och uppdrag, som utvecklat, utmanat och inspirerat honom.
En unik förmåga är att lyssna – en förmåga som är användbar och värdefull. Den hade han med sig i bagaget från Norrbotten, säger han.
Hugo har sin egen syn på belönings/värderingssynsättets betydelse för växtkraft och utveckling. Den skiljer sig avsevärt från kulturen med chefsbonusar i mångmiljonklassen.
Den verksamhet inom forskning och utveckling som han bedrivit har rört sig inom främst bioteknik.. Han har lagt ned stort arbete på antibiotika och främst nya penicilliner med utökad bredd på aktivitet mot sjukdomsframkallande bakterier.
Hugo är fortfarande drygt 80 år gammal framförallt aktiv med administration av nya forskningsprojekt.
Ett av dessa som ligger honom varmt om hjärtat är ett projekt där man söker att finna metoder att reparera nerver i avbrutna ryggar.
Insänt av Erik Nilsson

SPF Norrbotten
Publicerad 2011-05-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas