Hur kan vi rädda liv?
Landet runt | SPF Västerbotten

Hur kan vi rädda liv?

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-11-15

Hörnefors. SPF Sydportens ordförande Christer Fredriksson kunde hälsa 50-talet personer välkomna till novembermötet, vars huvudattraktion var Ola Anderssons information om hur man hanterar en situation när någon faller ihop och inte visar några livstecken. Ola Andersson inledde föreläsningen om HLR (Hjärt- och lungräddning) med en film, som på ett komiskt sätt visade hur man inte ska göra. Hjärtstopp är mycket allvarligt och orsakas av åderförfettning eller hjärtsjukdom. Liv kan räddas om åtgärder sätts in snabbt. Det allra viktigaste är att larma 112, placera personen på fast underlag, se till att luftvägarna är fria och att starta upp hjärtkompressioner inom en minut. Därefter kan hjärtstartare kopplas till personen. Finns det ingen hjärtstartare, fortsätter man med HLR tills ambulans anländer. Överlevnadsgraden är 90 % vid insatser inom en minut, 50 % inom fem minuter. Efter ca 10 minuter har sannolikt hjärnan skadats på grund av syrebrist.

Ann-Katrine Holmlund uppmanade deltagarna att ta influensavaccin. Erfarenheter har visat att en influensatopp väntas februari. Vidare informerade hon om föreslagna avgiftshöjningar för mammografi, aortascreeningar, utprovning och utbyten av hjälpmedel med mera. Utvecklingen inom hjärt- och kärlsjukdom i regionen visar att ballongsprängningar ökar och bypass-operationer minskar.

Hans Holmlund underhöll med kåserier och soft pianospel under mötet. Allmän information avsåg pensionärers medverkan i högstadiet, planerad julfest, pågående studier samt planerade resor. Efter lotteridragning tackade Christer Fredriksson kaffegruppen och Greta Sandström, som skänkt den goda kakan till kaffet. Ola Andersson och Hans Holmlund avtackades med blommor.

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-11-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas