Information om rätten att klaga samt krisberedskap
Landet runt | SPF Västerbotten

Information om rätten att klaga samt krisberedskap

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-11-24

SPF Sydporten, Hörnefors. Omkring 65 personer mötte upp till månadsmötet i november.

Per Åkerström hade bjudits in för att informera om patientnämnden. Om man inte är nöjd med vård och behandling eller på det sätt man blivit bemött i vården, kan man vända sig till patientnämnden. Den är helt fristående och kan ta fram de uppgifter som behövs för att tillhandahålla information och hjälp. Patientnämnden utser även stödpersoner för psyk- och tvångsvård. Omkring 600 ärenden behandlas varje år, varav mer än hälften rör fel inom vård och behandling, men även bemötandefrågor och tillgänglighet anmäls. Vem som helst kan ta kontakt, vare det gäller klagomål eller intresse av att vara stödperson.

Informatörer från Civilförsvarsförbundet redogjorde för ”72 timmar”, som handlar om grundläggande kunskap om kommunens krisberedskap och hur man själv kan hantera konsekvenserna av en kris. En lampa, som kan förhindra risk för fallolyckor i hemmet demonstrerades. Även begreppet ICE (In Case of Emergancy) berördes. En ICE-kontakt i sin mobiltelefon innebär att utryckningspersonal snabbt kan kontakta anhöriga om man skulle hittas akut skadad eller sjuk.

Lotteridragning företogs och övrigt som dryftades var bl a insända bidrag till Operation Smile från höstens däckbyten, aktuella resor, besöksrapport från MåBra-vecka och påminnelse om aktivitetskorten. Christer Fredriksson tackade Per Åkerström, Curt-Olov Hellman och Lars Blomqvist för intressanta informationer och kaffegruppen tackades för gott fika, inkl hembakt kaka från Kerstin Möller.

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas