Inspirerande dag om Passion för livet och bättre hälsa
Landet runt | SPF Norrbotten
Birger Engström

Inspirerande dag om Passion för livet och bättre hälsa

SPF Norrbotten
Publicerad 2015-12-14

SPF Seniorerna i Norrbotten har genomfört en inspirerande utbildningsdag med rubriken ”Passion för livet och bättre hälsa” riktad till länets friskvård- och folkhälsoombud.

– Vår verksamhetsidé är i princip att anordna mötesplatser i form av alla tänkbara aktiviteter som ger trivsel och gemenskap.

Det sade Kenneth Strömberg, utbildningsansvarig och vice ordförande för SPF Seniorerna i Norrbotten, i sitt inledningsanförande vid utbildningsdagen. Och fortsatte:

– Vi fyller en socialt viktig funktion i samhället och om någon frågar mig vilken målgrupp som är viktigast att nå så svarar jag: änkor och änkemän och ensamma människor i övrigt.

– De ska inte behöva sitta ensamma. Vi ska kunna erbjuda dem trivsamma aktiviteter som ger gemenskap och glädje. Det måste vara vår viktigaste uppgift.

Det är viktigt att känna sig behövd, något som de flesta varit i sitt tidigare förvärvsarbete. Men som pensionär har många känt utanförskap.

– Just nu är det 65-åriga män som toppar självmordsstatistiken, berättade han.

Det har dock visat sig vara svårt att få in unga och nyblivna pensionärer i verksamheten.

– Då är det viktigt att vi ställer frågan ”vad vill ni göra inom SPF” och sedan ser vi till att vi gör det dom önskar, sade Kenneth Strömberg..

Birger Engström presenterade studiecirkeln ”Passion för livet och bättre hälsa” som riktar sig till personer som drabbats av bland annat KOL, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och astma.

– Studiecirkeln innehåller program som handlar om möjligheter och lösningar – dvs hur vi ska göra för att främja vår hälsa och livskvalitet, berättade han.

Förhållningssättet är att bygga broar mellan vad vi vet är bra vanor och hur vi gör i vardagen. Broarna byggs genom att vi testar förändringar i vårt vardagsliv och utvärderar resultat.

I programmet diskuteras mat och dryck, fysisk aktivitet, sociala relationer och avspänning.

– Utbildningen ska ge deltagarna mer kunskap om hur levnadsvanorna påverkar hälsan, samtidigt som man lär sig känna sina egna levnadsvanor och vågar ändra ogynnsamma vardagsrutiner, berättade Birger Engström. Och tillade:

– Målet är att engagera människor att själva ta ansvar för förebyggande arbete för ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt.

 

 

 

SPF Norrbotten
Publicerad 2015-12-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas