Karin Michols – ordförande under en betydelsefull tid
Landet runt | SPF Dalarna
Foto Gustaf Lagerby Foto Gustaf Lagerby

Karin Michols – ordförande under en betydelsefull tid

SPF Dalarna
Publicerad 2014-05-28

För några månader sedan avgick Karin Michols som ordförande i SPF Falu­bygden, en av SPF:s största lokala föreningar med god förankring bland stadens pensionärer. Jag träffar henne för en intervju i hennes hem dagarna efter att hon fyllt 81 år. Hon har nu en något lugnare tillvaro, men är fortfarande aktiv i föreningsliv och sociala sammanhang. Hon känner kanske litet vemod över att åren i vår förening är över och visst saknar hon sina tidigare medarbetare.

Karin med sitt dalska efternamn kom­mer från Orsa, tog student­examen, real­linjen på Falu Läroverk och läste sedan språk i Uppsala, engelska och svenska, med inriktning att bli lärare på gymna­sium. Hon var i 36 år rektor och skol­ledare i Falun och minns särskilt arbetet med det nybyggda Lugnet­gymnasiet. Genast efter pensioneringen 1999 enga­ge­rade hon sig i SPF. Hon var med och startade Senioruniversitetet i Falun och var dess ordförande i många år. Den röda tråden i allt hon arbetat med är utbild­ning och organisation och det blev na­turligt att hon skulle vara ord­förande i SPF Falubygden under en betydelsefull tid i för­eningen. Det blev sex år.

De senaste ca 15 åren har medlems­antalet gått från 1000 till nu 2200 med största ökningen de senaste åren. För­eningen har med framgång satsat på ett brett utbud av aktiviteter med kurser, väntjänst, friskvård, resor, arbete med äldrefrågor i Kommunala Pensionärsrådet. Men det är naturligtvis svårt att hålla samman den stora föreningen. Karin har särskilt uppmuntrat utvecklingen av medlemsbladet SPF-Nytt och webbplat­sen/hemsidan. Att mer engagera nya medlemmar i verksamheten är en framtids­fråga för föreningen.

Vad vill Karin göra i framtiden? Jo, resor har varit ett stort intresse och i mån av krafter vill hon göra fler resor nu när hon börjat röra sig bättre efter fram­gångsrika höftoperationer. Och hon är som vanligt en pigg och engagerad per­son.

Text  Gustaf Lagerby

SPF Dalarna
Publicerad 2014-05-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas