Kerstin Sjöberg ny ordförande i Leksand
Landet runt | SPF Dalarna

Kerstin Sjöberg ny ordförande i Leksand

SPF Dalarna
Publicerad 2013-02-25

SPF Leksand hade den 20 februari årsmöte i Gästishallen. Dryga 60-talet medlemmar deltog. Det hela inleddes med att ett tjugotal ungdomar, företrädesvis blåsare, från Leksands Musikskola underhöll med en varierande repertoar där framför allt ”When the Saints …” mötte stort jubel. Efter detta hölls parentation över nio under föregående år avlidna medlemmar. Nio ljus tändes och SPF:s ordförande Gunilla Hansson läste Alva Möllerströms stämningsfulla dikt  ”En stjärna tändas” varefter Anna Karin Dannehag på tvärflöjt framförde Leksandsvisan.

Så blev det då dags för årsmötesförhandlingarna som traditionsenligt leddes av Bo Jacobsson.

Av verksamhetsplanen kunde man utläsa att SPF Leksand är en mycket aktiv förening med många strängar på sin lyra. Friskvård, studiecirklar, resor till bl a Azorerna och Mårbacka. Ett stort arbete har lagts ner på sociala frågor i KPR (Kommunala Pensionärsrådet), Gårdsråden samt vid många och nära kontakter med vårdcentral och apotek. Elva månadsmöten där i genomsnitt nästan 80 medlemmar deltagit har hållits. Ekonomin är god trots att både distrikt och förbund tar en allt större kaka av medlemsavgiften. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet varefter valen av funktionärer för det kommande verksamhetsåret inleddes.

Till ny ordförande efter Gunilla Hansson som efter 5 år som ordförande hade avböjt omval, valdes Kerstin Sjöberg. Nya medlemmar i styrelsen, efter avgående kassören Ove Stridh och ledamöterna Lars-Erik Martens och Inga-Lill Skenvall blev Elsie Mas och Berit Widholm. Ett år kvar på sina mandat har Catharina Stenberg, Birgit Sundberg och Britt Jansson. Valberedningen hade gjort ett fantastiskt arbete och lyckats att, förutom styrelse, även kunna föreslå funktionärer till ytterligare inte mindre än 20 olika råd och kommittéer. Sammanlagt arbetar över 40 medlemmar ideellt inom verksamhetens olika delar. Årsmötet avslutades med att Gunilla Hansson avtackades med bok och
blommor för sina 5 år som ordförande. De avgående styrelseledamöterna avtackades även de med blommor samt en ljusstake från Käck & Hedbys. SPF Leksand kan se tillbaka på ett aktivt år och blickar framåt mot ett minst lika innehållsrikt 2013.

Ove Stridh

 

SPF Dalarna
Publicerad 2013-02-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas