Klubbar kursar i Västernorrland
Landet runt | SPF Västernorrland

Klubbar kursar i Västernorrland

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-11-08

Vid en heldag i SPF-distriktet 24 oktober i Härnösand deltog hela 90 medlemmar från distriktets klubbar. I en första allmän sittning informerades man om frågor som aktualiserats på förbundsnivå sedan man senast träffades i våras.

Sedan delade man upp sig i grupper, ordföranden, läkemedelsinformatörer, KPR/LPR-ombud, trafikombud och valberedningar.

Ordförandegruppen behandlade bland annat framtidsfrågor i SPF där man just nu på förbundsnivå arbetar med en omfattande revision av stadgarna. Gruppvis hanterades ett antal frågeställningar formade av denna stadgegrupp.

Läkemedelsgruppen fortsätter att arbeta för korrekt medicinering och behandling av äldre. Vissa framgångar kan faktiskt konstateras sedan man inom SPF kraftigare greppade dessa frågor för ett par år sedan. Och vi arbetar vidare.

Pensionärsråden inom kommuner och landstinget hade en hel del att diskutera. Bland länets kommuner fungerar KPR lite olika men det är viktigt att äldrefrågorna ges en prioriterad plats i verksamheten.

Trafikfrågor tar aldrig slut. Äldre människor anses av samhället köra försiktigare än yngre men anses också ha längre reaktionstid i svåra lägen. Om så är fallet generellt kan man nog diskutera. Hur som helst torde det inte finnas någon annan grupp i samhället som så fortlöpande bedriver kontinuerlig utbildning och information på trafikområdet som just äldre.

Det sägs ju att en valnämnd i en förening är den viktigaste funktionen. Det är väl inte riktigt så men nog är det av stor betydelse att en valnämnd arbetar på djupet och förstår vikten av att hålla sig informerad om situationen i en styrelse i ett tidigt skede. Det gäller att inte bara komma undrande sista månaden före val med frågan som torde vara den vanligaste: ”Ställer du upp för omval?” Därför manglades representanter för klubbarnas valnämnder i en särskild sittning.

Sammanfattningen måste bli att vi arbetar med rätta medel mot ett gemensamt mål som gagnar alla seniorer, både medlemmar i SPF och andra.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas