Landet runt | SPF Västerbotten

Klurig hjärngympa i Bureå

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-03-11

altKomminister Dan Richardsson Bureå, höll parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna året. Han ledde också en kort andakt, som avslutades med psalmsång.
 Föreningen bjöd därefter på en välsmakande lunch, som avrundades med kaffe och rulltårtsbakelse.
Lotterier och inte minst den kluriga hjärngympan satte fart på samtalen vid borden.
Själva årsmötesförhandlingarna leddes av Kjell Westermark Sjöbotten.
Styrelsen som omvaldes i sin helhet för ett år framåt består av ordförande Ingegerd Löfmark Yttervik, kassör Margit Eriksson, sekreterare Gunni Gustavsson Bureå. Övriga styrelseledamöter är Olle Hedlund och Ingrid Stenlund Bureå. Suppleanter Kjell Vestermark, Sjöbotten, Kerstin Sandström och Harriet Lindvall Bureå.
Styrelsen uppmanade alla att hjälpas åt att värva nya medlemmar och årsavgiften föreslogs oförändrad 200 kronor.
Siv och Evert Morén Sjöbotten, samt Gun Lindholm Bureå, avtackades med blommor. Övrig information delgavs av Ingegerd Löfmark, som avslutade mötet med att tacka samtliga som mött upp och hoppades på ett givande år 2011.

Bilden: Bureå SPF-förening bjöd vid sitt årsmöte nyligen samtliga närvarande på lunch. Närmast Eivor Hedberg och Gunilla Hedlund Bureå. I bakgrunden Karl-Erik och Ingegerd Jonsson Yttervik.
Insänt av Sven-Olof Andersson

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-03-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas