Koll på läkemedel i Älvkarleby
Landet runt | SPF Uppsala

Koll på läkemedel i Älvkarleby

SPF Uppsala
Publicerad 2012-04-04

På initiativ av pensionärsföreningen Laxen, fick på Johannesgården i Skutskär 20 mars, ett femtiotal kommuninvånare information om läkemedel för äldre.

En av landets främsta experter på ämnet – professor emeritus Lars Nilsson – höll en högintressant och upplysande föreläsning med mottot ”Äldres läkemedelsbehandling – problem och möjligheter”.

Frågan om bruk och missbruk av läkemedel har allt sedan fallet med Gulli, som uppmärksammades i massmedia för några år sedan, varit ett stort och uppmärksammat samhällsproblem.  Enskilda lider och samhället drabbas av stora kostnader.

Lars Nilsson visade med ett antal illustrativa bilder hur läget i riket är just nu.  Hans uppdrag som ansvarig för projektet i Sveriges Pensionärsförbund, SPF, är ett flerårigt samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, och apoteket Farmaci.  De läkemedel vi har tillgång till är i stort sätt bra, ansåg han.  Problemen är i första hand hur de används av läkare och patienter.  Antibiotikan botar, smärtstillande lindrar, insulinet ersätter, blodtrycksmedel förebygger etc.  Men de ska ges och användas för rätt åkomma och i rätt dosering.  Det är här problemen uppstår inte minst när det gäller äldre människor.  Och när det gäller dessa patienter skiljer det sig mellan yngre-äldre och äldre-äldre.  Yngre-äldre ”friska” med 2-5 läkemedel är en lättare patientgrupp än den äldre-äldre med ibland multisjuka personer.

Av stor betydelse för lyckad behandling är SAMSYN.  Det vill säga att patient och rådgivare är överens om vad som behövs.  Patientens synpunkter är mycket viktiga betonade föreläsaren.  Rådgivaren/medicinalpersonalen måste noggrant lyssna på patienten.  Och patienten ska lära sig ställa ”vassa” frågor, som t ex, ”varför ska jag ta den här medicinen och vad händer om jag inte tar den?” Det är för patienten viktigt att få klara besked.  I detta sammanhang har pensionärsorganisationerna en stor roll.  Man genom t ex studiecirklar lära medlemmarna att ställa de ”vassa” frågorna. Och de kommunala pensionärsråden, KPR, kan vara pensionärernas viktiga språkrör ute i kommunerna även i dessa frågor.

Eftersom man vet att var tredje person över 80 år får olämpliga läkemedel i landet, har Socialstyrelsen sammanställt en lista över sådana läkemedel för äldre.  Det är den så kallade ”Okloka listan”.  Av Lars Nilssons bilder kunde envar åhörare se i vilken hög grad vi medicinerar och hur felaktigt det kan bli.  När nästan 20 procent av landets befolkning över 80 år har 10 eller fler läkemedel per capita, kan man anta att det blir svårt få de många läkemedlen att samverka till ett bra resultat, ansåg han.  Bilderna visade också att utskrivningarna varierade kraftigt mellan kommunerna i landet. Och även om inte Uppsala län var bland de bästa var det, liksom Älvkarleby sammantaget, inte heller de ”värsta” i de här avseendena.

Bilderna som sköts från Lars Nilssons ”kanon” gav ett tydligt intryck av skadligt överutnyttjande av mediciner.  Men samtidigt visade bilderna också en potential att med information förändra och förbättra för den enskilde äldre och samtidigt minska samhällets kostnader.

Lars Nilsson och hans samarbetspartner i projektet är eldsjälar, men behöver för framgång i arbetet förståelse och stöd inte minst från beslutsfattarna i kommunerna.  Därför kunde man som åhörare nog tycka det var synd att bara oppositionens politiker var representerade i åhörarskaran, när en av landets främste läkemedelsexpert fanns på plats i vår kommun.

Lars Nilsson avtackades med applåder och av SPF Laxens ordförande, Clarrie Leim, med en lättburen blomstercheck på resan tillbaka till Stockholm.  Och vid den efterföljande kaffestunden följde en mycket livlig diskussion om åkommor och mediciner.

Egon Regefalk

Åhörare

SPF Uppsala
Publicerad 2012-04-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas