Landet runt | SPF Västernorrland

Konferens x tre i norr

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-06-15

I ordförandegruppen behandlades bland annat mediakontakter där Gerhard Cederberg redovisade sin syn på hur vi med enkla medel bör marknadsföra oss via de kanaler som står till förfogande, lokalpress och föreningsnytt, radio, TV och internet. Vissa klubbar har också förmånen att geografiskt vara knutna till tidningars lokalredaktörer och den möjligheten bör man vara rädd om.
Gunnar Degerman från förbundskansliet behandlade ämnet medlemsrekrytering och visade med statistik hur SPF växer. Han använde sedan sin tid för att tala inför KPR-gruppen.
Jarl Strömbäck redogjorde för FAFO-gruppens utlåtande som nu ligger för beslut vid kommande kongress i juni och för vår del går vissa förslag emot vår önskan. Med ett grupparbete där vissa väsentliga frågor lyftes fram och behandlades i fyra grupper, försöker man skapa en god argumentation för våra ståndpunkter.
KPR-gruppen leddes av Maritta Selin och Gunnar Degerman deltog med sin breda kunskap inom området. Han talade om tre ledord som gäller i vårt arbete för äldre och deras villkor – Inflytande, Valfrihet och Livskvalitet. Han betonade vikten av att alla i KPR är kunniga på området, driver äldrefrågorna och är mentorer åt politiker och tjänstemän. Gruppen behandlade därefter verksamheter och erfarenheter för hur KPR fungerar i våra olika kommuner. Både ris och ros gavs utan att vi nämner några vid namn.
Det var första gången som klubbarnas läkemedelsinformatörer träffades inom distriktet. Cajsa Olsson är distriktets sammanhållande kraft i det profilområdet inom SPF-distriktet. Hon behandlade läkemedelsförskrivning till äldre och hur de problem som nu uppdagats med bl. a. multimedicinering förhoppningsvis skall få en framtida lösning. Diskussionerna i gruppen visar att behoven finns liksom även intresset att ta tag i frågorna på djupet eventuellt också i samarbete med KPR- och LPR-ansvariga.
En givande trippelkonferens avslutades med att Vuxenskolan presenterade sina möjligheter att bistå våra klubbar.
Jarl önskade slutligen alla en skön sommar.
Inskickat av Gerhard Cederberg

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas