Landet runt | SPF Västerbotten

Kulturen i Hörnefors

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-04-20

SPF Sydporten, Hörnefors. Knappt 50-talet personer lyssnade till kulturchefen Gith Kvarnström vid senaste månadsmötet. Hon berättade om kulturverksamheten i Hörnefors och om biblioteket i synnerhet. Kulturarrangemang tolkas utifrån ett brett perspektiv. En grundförutsättning är att alla skall vara inbjudna till arrangemanget. Föreningar kan söka ekonomiskt bidrag till sådana aktiviteter. Dessa ärenden bereds av kulturchefen, medan besluten tas av politiker. Biblioteket inbjuder löpande till kulturaktiviteter med olika intresseinriktningar.

 På biblioteket kan man låna musikkassetter, språkkurser, talböcker, storstilsböcker och DVD-filmer. Modern teknik, t ex självskanning och SMS kan nyttjas. Dagstidningarna VK, Folkbladet och Dagens Nyheter kan läsas på biblioteket och sparas även en tid. Böcker kan levereras hem gratis om man av t ex åldersskäl inte själv kan komma till biblioteket. Möjlighet finns att boka dator och släktforskningsprogram. Biblioteket kan även ge kopieringsservice. Kulturchefen önskade att fler utnyttjar möjligheten att släktforska på biblioteket. Biblioteket tar också gärna emot byaböcker av olika slag.

 Hans Holmlund ledde melodikrysset, som deltagarna fick lösa. Han läste även en tänkvärd historia kopplad till teknik. Christer Fredriksson informerade bl a från distriktets årsmöte och att Sydporten ökat med 8 procent 2011 och hamnade på tredje plats i distriktets tävling i medlemsvärvning. Sydporten skall belöna sina medlemsvärvare med en trisslott. Ann-Katrine Holmlund avrundade dagens möte med att tacka kaffegruppen för gott fika.

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-04-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas