Läkemedelsinformation på månadsträffen i Bjurholm
Landet runt | SPF Västerbotten
Spelemännen Nils-Gunnar Granberg, Göte Karlsson, Gunnar Nyberg och Rolf Eckeskog underhåller. Foto Lage Algotsson

Läkemedelsinformation på månadsträffen i Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-08

Vid senaste månadsträffen med SPF Bjurholm hade inbjudits Fausta Marjanovic, medicinskt ansvarig sköterska i Bjurholm. Hon informerade om läkemedelshantering. Det finns nationella riktlinjer för olika sjukdomar och nationell läkemedelsstrategi utifrån vilka kommunerna skapar egna rutiner för att sedan utvärdera effekten. Det kan fungera så att innan remiss utfärdas börjar läkaren med att skriva ut läkemedel mot smärtor för att sedan byta till ett annat läkemedel om smärtorna kvarstår. Oftast är läkemedel testade på 25 – 30-åriga män vilket medför problem när äldre personer ordineras medicinen. Många läkemedel orsakar oförmåga att koordinera, vilket kan orsaka fallolyckor. Personer över 75 år har rätt till läkemedelsgenomgång vid fem mediciner utskrivna. Som hjälp finns Okloka listan samt broschyren Håll koll på dina läkemedel.

Fikat ordnades denna gång av några herrar och damer från Bjurholm och Lill-Vännäs. Då närmare 80 personer infunnit sig till träffen var åtgången på lotter stor med lockande vinster. Musiken bestod av fyra spelemän + sång så stämningen var god. Efter fikat berättade Nils Sandström Bjurholmsminnen.
Ordf Doris Jonsson avslutade med att tacka medverkande som bidragit till en trevlig träff och påminde om kommande träff med kommunalinformation och bingo.

Text Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas