Läs, res och lär – en bra idé inom SPF Tranemo
Landet runt | SPF Älvsborg Södra

Läs, res och lär – en bra idé inom SPF Tranemo

SPF Älvsborg Södra
Publicerad 2012-09-07

SPF i Tranemo vidgar ständigt sitt vetande, inte minst genom resande. I ett och ett halvt år har en grupp av SPF-are i Tranemo haft en kurs i tysk konversation på gymnasienivå. När den var slut föddes idén att man skulle testa sina kunskaper genom att arrangera en resa till Tyskland för både kursdeltagare och övriga intresserade inom SPF. Man valde Spreewald några mil söder om Berlin. Det märkliga med Spreewald är att det utgör en språklig ö i det tyska språkhavet. På gatuskyltar anges inte bara det tyska namnet utan också det sorbiska. Sorbiskan är ett eget språk som överlevt på detta begränsade område nära staden Cottbus i gamla DDR. Cottbus heter exempelvis Chósebuz på sorbiska.
Sorbiskan är alltså inte en av de 92 tyska dialekterna utan ett slaviskt språk och erkänd som minoritetsspråk med egen flagga och hymn. Sorberna är resterna av det folk som från 600-talet dominerade i nordöstra delarna av nuvarande Tyskland.
Att sorbiskan bevarats så väl genom alla krig kan delvis bero på att det talats i de mycket speciella och otillgängliga träskmarkerna i dess centralområde. Det kunde SPF:arna studera medan de stakades fram i ”Kähne”, låga pråmar, genom nätverket av kanaler av skickliga gondoljärer. En sällsam upplevelse.
Det blev också tid för en tur till Dresden med Frauenkirche, som låg i ruiner vid krigsslutet men som uppförts på nytt till sin ursprungliga glans. Utom den pampiga Semperoperan, August den Starkes slott och Zwinger ingick en runda i de stadsdelar som undgick bombmattorna 1945 och som ger en god uppfattning om hur välmående Dresden en gång var. Därom vittnar de vackra jugendhusen från förra sekelskiftet.
Researrangören Brunosson rattade resenärerna i Europas miljövänligaste buss på ett utomordentligt bra sätt.

SPF Älvsborg Södra
Publicerad 2012-09-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas