Liv och död diskuterades i Vara
Landet runt | SPF Skaraborg
Jarl Graf, Else-Marie Törnberg, Ruby Lindström, Rune Kjernald och Rigmor Davidsson.

Liv och död diskuterades i Vara

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-09-05

2,5 gånger fler män än kvinnor tar sitt eget liv. Suicid, det vill säga att ta sitt eget liv, sker bland unga, medelålders och äldre. De höga talen gäller medelålders och män över 80 år.
– Det är dock många fler kvinnor än män som försöker ta sitt liv, säger Else-Marie Törnberg, verksamhetschef och ordförande vid Suicidprevention i Väst.
SPFs pensionärsrådsledamöter från fem SPF-distrikt i Västragötalandsregionen samlades vid Folkhögskolan i Vara för att under Else-Marie Törnbergs ledning sätta sig in i existentiella frågor som liv och död och hur det kan vara möjligt att uppmärksamma om någon i omgivningen kan bära på tankar att ta sitt eget liv och gripa in för att ge hjälp. Men det är inte lätt, det vet Törnberg av egen erfarenhet.
– Jag märkte aldrig några tecken på att min brorson tänkte göra det, säger hon.
Statistiken anger att 1960 var dödsfall i suicid och i trafiken lika många, 1 500 fall. 2010 hade dödsfall i trafikolyckor minskat till 287, medan suicidfallen var i stort sett lika många, det vill säga 1442 fall. Suicidtalen gäller unga, medelålders och äldre, 2,5 gånger fler män än kvinnor, trots att kvinnor oftare försöker ta sitt liv än män.
I Mariestad, Töreboda, Gullspång leder folkhälsoplaneraren Gunilla Karlsson sedan ett par år ett arbete som syftar till att förhindra suicid.
– Folkhälsan är ojämlik, konstaterade hon.
Dagen avslutades med att Lars-Erik Lind, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnd nr 10 i Skövde, redogjorde för regionens politiska organisation och hur nämnden i Östra Skaraborg arbetar för att förbättra folkhälsan med 2,63 miljarder kronor i regionbidrag.
– Vi ska ha Sveriges bästa hälsa år 2020, utlovade han.

Birgit Hansen

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-09-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas