Lyckat byte av möteslokal för månadsträffen till Parken Götene
Landet runt | SPF Skaraborg
Bild Willy Bjørnstad

Lyckat byte av möteslokal för månadsträffen till Parken Götene

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-03-03

Medlemsantalet fortsätter att öka i SPF Götene-Kinnekulle och den 27 februari var det dags att anordna månadsträffen i annan lokal. Många var positiva till förändringen med Parken Götene som fast möteslokal för månadsträffen.

Ordförande Kent Hulth hälsade ca 150 SPF-medlemmar välkomna till februariträffen. Även denna gång var det några nya medlemmar som var med för första gången och de hälsades särskilt välkomna.

För underhållningen denna eftermiddag svarade Magnus Jonsson från Trollhättan. Han inledde med en allsång. Magnus fortsatte sedan och spelade gitarr och sjöng många kända visor av bland annat Evert Taube, Dan Andersson, Olle Adolfsson med flera.

•    Kent Hulth informerade om att förbundet har förslag på att byta namn och beslut tas på Kongressen. Cirka 10% av närvarande medlemmar röstade för ett eventuellt namnbyte.
•    Kent Hulth kommer att träffa tjänstemän och politiker och diskutera snöröjningen.
•    Information om flextrafik.
•    Information om SPFs medlemskort och medföljande kod.

Susanne Andersson, vice ordförande i Patientnämnden i VGR informerade om patientnämndens uppdrag. Deras uppgift är att ta emot synpunkter och klagomål från enskilda patienter och anhöriga. Det kan gälla, behandling, omvårdnad, kommunikation, ekonomi med mera.

Susanne Andersson uppger att antalet anmälningar har ökat under de senaste åren.

Stig Andersson lämnade information om vårens olika aktiviteter och resor. En 6 dagars resa kommer att anordnas den 19 maj till Prag. Det kommer även att bli en hemlig resa samt en resa till Askersund.

Göran Arwidsson GPR informerade om att det kommer att vara en debattkväll med de politiska partierna i Sessionsalen den 14 april.

Kent Hulth lämnade blommor till Magnus Jonsson och Susanne Andersson och avslutade mötet med att hälsa alla välkomna till månadsträffen den 27 mars.

Text Ing-Britt Lingman

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-03-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas