”Må bra förläng de goda åren”
Landet runt | SPF Västmanland
Carl-Jan Granqvist. Foto: Elvy Bürger

”Må bra förläng de goda åren”

SPF Västmanland
Publicerad 2015-12-11

”Må bra förläng de goda åren” ett unikt samarbetsprojekt mellan SPF Seniorerna Västmanland , PRO Västmanland, Studieförbundet Vuxenskola (SV) , ABF och Landstinget Västmanland.
Med projektet satsar vi på att nå så många pensionärer i Västmanland som möjligt.
Resultatet ska leda fram till ökade kunskaper om levnadsvanornas betydelse för den egna hälsan och en ökad förmåga att omsätta dessa kunskaper i praktisk handling. Dessutom ska ges möjlighet till social samvaro och utökade sociala nätverk.
Det som främjar hälsan hos äldre behöver inte skilja sig från vad som är en klok livsstil när man är ung eller medelålders. Åldrandet innebär dock att den enskildes reservkapacitet successivt avtar, att funktionsförmågan reduceras och att olika hälsoproblem uppstår. Ett hälsosamt åldrande kan därför handla om att förutse, hantera och
anpassa sig till detta. Viktiga faktorer är till exempel att acceptera och utveckla sig själv, ha en positiv relation till andra, vara självbestämmande, och känna meningsfullhet. Framgångsrikt åldrande handlar alltså inte bara om att undvika/skjuta upp en nedgång utan också om utveckling av nya möjligheter. ”Det är aldrig för sent”!
Detta påstående är nu mer belagd i forskningen än någonsin tidigare.
Under den första utvecklingsperioden fokuseras insatserna på tre teman:
• Mat och dryck
• Rörelseglädje
• Kultur.
5 november gick startskottet till första Möjligheternas hus där Carl-Jan Granqvist talade njutningsfullt om mat och dryck och om vikten av måltiden. I dag har vi kommit fram till att måltidsglädjen består till hälften av sinnenas förmåga att ta till sig en måltidshändelse, och till hälften av sinnenas möte med minnet.
Intresset för måltiden är större än någonsin, till inte liten del beroende på Carl-Jans engagerade arbete, och det svenska köket har vunnit internationell ryktbarhet.
Det är många som får kostråd som gör det onödigt besvärligt inför varje måltid och ger dåligt samvete om man inte följer råden.
Carl-Jans råd är att vi ska äta det vi tycker är gott och att göra måltiderna till höjdpunkter under dagen.
Den 8 maj 1992 gav riksdagen ett permanent uppdrag till institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro universitet, med följande lydelse: ”Grythyttan ska ta ansvar för måltidens estetiska gestaltning”. Att högskolan därefter
inhystes i den spektakulära byggnaden från världsutställningen i Sevilla är ett typiskt resultat av Carl-Jan Granqvists entreprenörskap. En gemensam utflykt till Måltidens Hus är att rekommendera.

Möjligheternas hus fanns den här gången på 15 platser fördelade över Västmanlands län på en av dem, Kyrkbacksgården, föreläste Carl-Jan Granqvist.
Föreläsningen spelades in och sändes en timme senare på de andra 14 platserna och där fanns liksom på Kyrkbacksgården  ”inspiratörer” som höll i arrangemanget och ordnat med någon form av förfriskning innan vi satte oss i grupper för att tala om vad vi hört och vad vi kunde ta med oss och kanske fortsatta samtalet i någon form. Här kan vi ta
hjälp av SV och ABF. På någon plats startade man studiecirkel runt ”Måltiden som livsmedicin”. Låter spännande.
Det som är unikt med en sådan här föreläsningsform är att om man inte har möjlighet att ta sig till ett Möjligheternas hus kan man via en dator ta del av föreläsningen. Vet att på en del äldreboende ordnade man visningar, några väninnor gick hem till en annan och delade på
upplevelsen via datorn.  Hörde av en som av olika anledningar blev försenad, hon stannade bilen loggade in sig och följde föreläsningen från sin mobiltelefon. Möjligheterna är många i nutidens tekniska värld.
Det blev en lyckad dag för Västmanlands pensionärer.
Under våren kommer nästa föreläsning i ett nytt ”Möjligheternas hus ” och då är temat ”Rörelseglädje”. Tid och plats kommer styrgruppen att meddela i början av december.
Väl mött då och tag med alla pensionärsvänner, man behöver inte var med i någon organisation för att få deltaga. Varmt välkomna.

Elvy Bürger

SPF Västmanland
Publicerad 2015-12-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas