Landet runt | SPF Västerbotten

Månadsmöte med sång och berättande

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-06-07

Umeå SPFs månadsmöte gästades av arkitekt Sören Burman som berättade om händelser ur sitt yrkesliv.

Före det hälsade ordförande Sten Lindberg medlemmarna välkommen och överlämnade mikrofonen till det egna husbandet som spelade och ledde allsång. Sören Burman berättade om sin uppväxt i ett berättarområde mellan Burträsk och Skellefteå. Pappan tyckte att tandläkaryrket vore lämpligt men det blev arkitektutbildning i stället. Arbetet som arkitekt innebar många andra uppdrag än att sitta vid ett ritbord bl.a som tjänsteman i bygglovsärenden. Ett av de mera dramatiska var ett överklagande av svartbygget i Myrbäck.
Även handläggningen av bygglovet för ”Blå ängeln”, Umeås första porrklubb, under sextiotalet. Intresset och underlaget visade sig dock vara för lågt varför klubben stängde efter två månader. För att en sådan verksamhet skulle vara lönsam borde dock invånarantalet uppgå till omkring 200 tusen. Vi får väl se om klubben uppstår när Umeå nått målet om ett antal år.
 Sören berättade även om den äventyrliga resan till Italien, för medverkan att uppföra småhus i ett jordbävningsdrabbat område. Men byggandet blev inte av eftersom maffian hindrade svenskarna att köpa cement som behövdes till plintarna som husen skulle stå på. Sören berättade med stor humor  0ch stot dramatik om deras möten med Maffiabossen. Efter dessa intressanta och roliga berättelser var det tid för kaffe med smörgås och god kaka, lottförsäljning och kort information av ordförande.
Efter dragning på lotterna tackades Sören med blommor och applåder och Sten tackade även medlemmarna som mött upp.
Inskickat av Nils-Åke Sandström

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-06-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas