”En historisk återblick”
Landet runt

”En historisk återblick”

Publicerad 2012-04-05

Ordföranden Leif Boman hälsade välkommen till mars månadsmöte och gladdes åt att så många medlemmar fanns på plats på Mjölkuddsgården .

Mötet inleddes med härliga sånger av Chorus Elina och därefter kunde  åhörarna ta del av två historiska inslag.

Majlis Granström eldsjäl i Föreningen Nordens verksamhet gav en  intressant beskrivning över deras insatser i Sverige och samarbetet med
övriga Nordiska länder och Frank Arne Bergman medlem i SPF Mjölkudden  presenterade sin bok Notviken-Mjölkudden.
Båda gav en intressant bild över de  historiska händelser som många kanske inte tidigare tagit del av och  många som tydligt påmindes det som upp byggdes upp och som har  förändrats radikalt inom närområdet.

SPF Mjölkudden har många kommande aktiviteter som presenterades av  ansvariga med förhoppningen att många i god tid planerar och rapporterar sitt deltagande.
Ett Välbesökt månadsmöte avslutades som vanligt med kaffe med gott bröd  och lotteridragning.

Text och bild Roland Sandlund

Publicerad 2012-04-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas