Landet runt | SPF Skåne

Med hälsa i fokus

SPF Skåne
Publicerad 2011-04-19

Det var glädjande att intresset var så stort!
Dagen startade med att Ulla Bergquist från Åhus hörsel och konsult AB berättade
om sin verksamhet och vilka regler som nu finns när det gäller hjälpmedel för bättre
hörsel. Hon stannade även kvar i pausen för att svara på enskilda frågor.
Matti Steinmetz förklarade, hur hans arbete som syn- och hörselinstruktör inom
Kristianstads kommun går till, med bl.a. hembesök, för att på plats kunna göra
förbättringar. Han gav tips på många detaljer, man själv kan tänka på hemma.
Katarina Stigsdotter höll ett uppskattat föredrag om sinnenas betydelse för
smakupplevelser. Hon lärde oss att alla sinnen har betydelse för smaken, och hur
viktigt det är att man tar hänsyn till detta, när man serverar mat t.ex. på äldreboende.
Vi fick också insikt om att våra sinnen förändras med tiden.
Lars Åke Nordin, chef på omsorgsförvaltningen, berättade om vad som händer med
utbyggnad av Äldreboende och Trygghetsboende i Åhus. Han förklarade skillnaden,
mellan boendeformerna och vad som är kommunens ansvar när det gäller boende.
Vi fick också reda på vilka boenden man kan ställa sig på kö till.
Anna Bergkvist Christensen, apotekare på Region Skåne, förklarade sin roll för att
förbättra läkemedelsanvändningen i regionen och speciellt för äldre personer,
som är de största konsumenterna av läkemedel. Hon berättade också om arbetet att
komma åt felaktig läkemedelsanvändning på äldreboende.
Britt-Marie Skoglösa avslutade temadagen och tackade föreläsarna för mycket
intressanta seminarier.
Inskickat av Kjell-Arne Skoglösa

SPF Skåne
Publicerad 2011-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas