Landet runt | SPF Skaraborg

Medlemsmöte med SPF Götene –Kinnekulle

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-03-06

Medlemsmöte med  140 medlemmar närvarande hölls i Församlingshemmet Götene torsdag 28 februari. Ordförande Kent Hulth hälsade alla välkomna särskilt till Jerker Berg och Tore Ahlström samt Tolkverksamheten som skrivtolkade mötet.

Träff- och mötesförsäkring finns om det skulle hända något på vägen till- eller från mötet. Styrelsen har besökt Götene Äldrecenter och Kastanjen för att delta i lunchen, det serverades god soppa.
Snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen fick underkänt, skrivelse kommer att skickas till kommunen.
Nya Melonenhuset skall ha öppet hus med visning av lägenhet.

Stig Andersson informerade om kommande arrangemang bland annat nästa medlemsmöte med Elvismusik samt resa till Fagerås 3 maj, 10 juni Hemlig resa, 6 aug resa till Gotland (5 dagars)

Information från trafikombuden, ny cykelhjälm är framtagen som finns att prova och även beställa vid nästa medlemsmöte

Tore Ahlström från Hörselskadades förening i Lidköping-Götene informerade. Ca 12-13% av befolkningen är hörselskadade. Hur skall man få en god livskvalitén trots hörselskadan? I de flesta fall är det omgivningen som påtalar att man inte hör, sök tid på Hörcentralen och få hörapparat utprovad och ta även reda på vilka hjälpmedel som finns.  Många av ljuden har försvunnit och man måste kunna sortera ljuden igen när man fått hörapparat, börja att träna hemma.
Varje dag utestängs hörselskadade från kommunikation.  Man måste acceptera sin hörselskada, glasögon accepteras men svårare med hörapparat. Hörselskadad kan få skrivtolk om man inte kan förstå teckentolkning. En annan del är tinnitus, alltifrån lätt till mycket svår tinnitus, idag finns inget botemedel. Hörselombud finns, i vår förening  Anna Melgård.
Efter denna information serverades kaffe och så dragning på lotteriet

Mötet fortsatte med Jerker Berg  började med att visa bilder från sin  flygning med sin hängglidare och den dag då olyckan inträffade år 1981, som gjorde honom delvis förlamad.   Därefter visade Jerker bilder på sina ”vingar” som varierat i utförande genom åren. Vi fick också se bilder från alla hans resor med triken. Denna lilla maskin har tagit honom till Danmark och Norge och kors och tvärs genom Sverige. Från Brännebrona som var hemmaflygplatsen gjorde Jerker och hans vänner en längre resa  till Frankrike, han kunde inte språket men han ”levde på att vara invalid”. Det var fantastiska bilder vi fick se från olika platser runt Frankrike bland annat Saint Tropez och Port Grenande, hemresan gick genom Tyskland där vi fick se flera bilder på Tysklands många kolkraftverk. Denna berättelse gav Jerker många och långa applåder.
Mötet avslutades med dragning på närvarolotterna.

Vid pennan Ulla Jansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-03-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas