Medlemsmöte på Majstångsbacken
Landet runt | SPF Dalarna

Medlemsmöte på Majstångsbacken

SPF Dalarna
Publicerad 2014-10-20

Programkommitténs ordförande Börje Elofsson hälsade Christer Johansson från Dalarnas försäkringsbolag varmt välkommen.Med god pedagogik, stort engagemang och gediget kunnande fångade han åhörarnas intresse. Det visade sig, att ”de gamle” var mycket kunniga vad gällde trafiksäkerhet. På frågan – ”Vad orsakar trafikolyckor?” blev svaret

  • Höga hastigheter
  • Inget säkerhetsbälte
  • Droger bakom ratten (orsakar 30 % av olyckorna)
  • Användande av mobiltelefon
  • Chauffören ej utvilad

Förare, män mellan 18 – 25 år är mest olycksdrabbade. Trötta förare är lika farliga som rattfulla förare. Ca 20 % av alla fordonsolyckor är sannolikt trötthetsrelaterade. Ca 80 % är singelolyckor.

Arbetet med att bygga wireräcken, mittseparering, har minskat mötesolyckorna med 79 %.

Fyra trappsteg i trafikkunskap kan öka trafikanternas säkerhet:

  1. Känna till vad som krävs av en god trafikant
  2. Förstå vad som krävs av en god trafikant
  3. Acceptera vad som krävs av en god trafikant
  4. Ändra beteenden som krävs för att bli en god trafikant.

Christer uppmanade alla cyklister, framför allt de yngre, att alltid använda cykelhjälm. Han berörde också fortbildning av olika yrkesgrupper. Som exempel framhöll Christer personal inom hemtjänsten, som tillbringar mer tid i bilen än hos dem som hembesöken gäller.

Han ”skrämde” oss även med, att varje år registreras 44000 viltolyckor. Andra skrämmande kunskaper var, att en frontalkrock mot ett träd i 90 km/timmen motsvarar 25 m fritt fall, samma krock i 110 km/timmen motsvarar 43 m fritt fall. Tänkvärt!

Det vi fick lyssna till denna eftermiddag, ihop med vad filmer och statistik visade, stämde oss verkligen till eftertanke. Den 11 september år 2001 dödades 3500 personer i det fruktansvärda attentatet mot Twin Towers i New York. Samtidigt dödades 3500 personer runt om i världen i trafiken. Den 12 september dödades 3500 personer i trafiken, den 13 september likadant, den 14 september likadant och så fortsätter trafiken att skörda offer dag efter dag, år efter år.

Christer avtackades av Gill Thorildsson och Börje Elofsson med en mässingspingla från Morells gjuteri i Östnor.

Efter sedvanlig lotteridragning avslutades sammankomsten med gott kaffe och fikabröd.

Pennfäktare

Bertil Andersson

SPF Dalarna
Publicerad 2014-10-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas