”Medpratare”
Landet runt | SPF Västmanland

”Medpratare”

SPF Västmanland
Publicerad 2013-02-13

I slutet på sommaren fick jag ett brev från kommunkansliet med en förfrågan ställd till PRO och till SPF Liljan , om att hjälpa till att befrämja integrationen av nyinflyttade till Fagersta .Att lära sig språket är grundläggande för en lyckad integration och Stig Henriksson, vårt kommunalråd, har tänkt sig bli bäst i Sverige på det  i Fagersta  Tuff satsning!!

Förfrågan löd: Tio pensionärer, erbjuder sig att vardera under en timme per vecka i tio veckor finnas till hands eller, som vi senare döpte det till, att vara ”medpratare”.
Jag tog upp detta på vårt medlemsmöte i SPF Liljan, med fin respons. 10 anmälde sig + några extra, och vi bestämde träff med rektorn på NVU, som också håller i SFI:n (svenska för invandrare) och så startade ett fantastiskt äventyr för både pensionärer och de nykomna.
En pensionär satt i en liten grupp och det pratades om ALLT!!
Skolan har 210 inskrivna elever och de har 29 olika hemspråk!

Vid, jultid pratades det om våra lussebullar, t ex den med en form som kallas för ”prästens hår” Då bakade Kerstin, som satt i den gruppen en lussebulle med den formen! Hur förklarar man det annars?

Eleverna ordnade en julfest och alla fick en personligt skriven inbjudan och där bjöds på mat från många länder och dans.
På bilden sitter en av våra aktiva medlemmar med en elev från Polen och hennes barn. Man pratar inte om en dams ålder, men Ulla Lexell har passerat de 90!!! otroligt.

Nu har vi avslutat ”pratet” men jag vet att fler pensionärer har fortsatt att gå till skolan.

Anita Sörlien, SPF Liljan i Fagersta

SPF Västmanland
Publicerad 2013-02-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas