Möte med Pensionärsråd i Malmö
Landet runt | SPF Skåne

Möte med Pensionärsråd i Malmö

SPF Skåne
Publicerad 2015-11-19

Malmö stad har fem stadsområden med var sitt lokalt pensionärsråd samt ett centralt råd. SPF Seniorerna är representerade med fyra ordinarie och en ersättare i respektive råd. Pensionärsråden såväl de lokala som det centrala är det forum där seniorer möter politikerna och kan påverka. Det är därför av största vikt att de möts och får tips och stöd för sin verksamhet. SPF Seniorernas Samorganisation i Malmö hade därför kallat medlemmarna i råden till möte i mitten av november.
Intresset var stort och nästan alla, som var kallade, fanns med i samlingen. Kommunalrådet för socialtjänst, vård och omsorg, Carina Nilsson medverkade. Hon uppehöll sig kring pensionärsrådens roll och gav många exempel på frågor som drivs i råden. Ragnar Danielsson, medlem i PRO och Centrala Pensionärsrådet, gav en informativ redogörelse i ämnet: ”Frivillighet i anhörigomsorg?” Förbundets folkhälsoansvarige Ola Nilsson fanns också med.
Han presenterade ”Handbok för Pensionärsråden”, ett verktyg för hjälp till viktiga insatser i Råden. Ola berättade också om aktualiteter från förbundsnivå. Deltagarna fick även tillfälle till grupparbeten och egna diskussioner. Ett omfattade material delades ut till deltagarna för vidare förkovran. Det samlade intrycket av dagen var att det betyder mycket för pensionärsrådens medlemmar att mötas och dryfta sina angelägenheter.

SPF Skåne
Publicerad 2015-11-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas