Landet runt | SPF Västmanland

”När kriget kommer”

SPF Västmanland
Publicerad 2012-10-19

Den 20 september var Jan-Olof Nilsson på besök och hade satt rubriken ”När kriget kommer”.
Han berättade ur sin bok ”Anrop Red Dog”. Det var en gripande berättelse från beredskapsåren i Sverige. Under sitt föredrag visade han bilder och spelade musik som var populär under andra världskriget.

Han berättade att när ett flygplan störtade i närheten så var det många som tog sig dit för att eventuellt hitta en bit glas av planet. Nu var det inte bara glas utan plexiglas vilket var en helt annan sak. De gjorde ringar av plexiglaset och blev någon sorts souvenir. Det störtade eller nödlandade ungefär 300 utländska stridsflygplan i Sverige på olika platser. De plan som väckte störts beundran var de stora bombplanen från USA. Jan-Olof började sin berättelse om hur de unga pojkarna som var från USA fick sin utbildning där. De flyttades senare till England och var med om den stora bombningen av Hamburg. En del av dem sköts ner och andra plan skadades och lyckades ta sig till Sverige.

När besättningen som hade räddats så visste de inte vilket land de hade kommit till. På olika sätt gick det upp för dem att de inte var i Tyskland vilket alla var rädda för. En del genom att tjuvlyssna  på språket och titta på en tidning, andra genom att barnen sprang ute och alla var glada. Efter många års forskning så hittades i alla fall några av dessa personer i USA och hade då blivit många år äldre. De återvände till de platser där de en gång hade nödlandat och blivit så väl omhändertagen. Den personen som hade hittat en svensk tidning hade den kvar och besökte igen  den plats där han hade landat. Han berättade var och hur han gjorde för att ta reda på att han inte var i Tyskland.

Stora applåder fick han för sitt föredrag. Eftermiddagen slutade som vanligt med kaffe och lottdragning.

Inga-Britt Lövelius

SPF Västmanland
Publicerad 2012-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas