Naturtema på SPF Tomas
Landet runt | SPF Västmanland

Naturtema på SPF Tomas

SPF Västmanland
Publicerad 2012-02-23

 

Christer Svensk, enhetschef för Naturskolan, Asköviken, berättade för 95 intresserade medlemmar om utvecklingen av Askö-projektet. Asköviken blev naturreservat 1985 och restaureringsarbetet kom igång l989-90 och stod klart l998. Öppna, fina strandängar hade då återskapats, en bra och näringsrik miljö för både flyttfåglar och häckande fåglar.

 Naturskoleverksamheten är omfattande med praktiska  natur- och miljöstudier och redan i februari är det fullbokat med  6-7000 besökande elever/år. Hittills har 90 000 barn besökt Naturskolan.
Christer visade sedan en film, Året runt vid Asköviken, med sköna bilder av fåglar, vacker natur och ungdomar som utforskar våtmarkens fauna.

Vi rycktes med av Christers engagerade och vältaliga framställning och längtan blev stark både efter våren och efter att få uppleva Askövikens natur.

Text och foto Karin Åkerlund
Fotot visar Christer Svensk

SPF Västmanland
Publicerad 2012-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas