Nu tänder vi ljus men släpper inte lös elden !!
Landet runt | SPF Dalarna

Nu tänder vi ljus men släpper inte lös elden !!

SPF Dalarna
Publicerad 2015-11-27

Vid SPF Seniorerna Faluns månadsmöte 11 november höll brandinspektör Thomas Gruhs, Räddningstjänsten Dala Mitt, en viktig genomgång om brandskydd och brandrisker. Viktigt, särskilt när vintermörkret kryper på oss och vi gärna tänder levande ljus.

Brandinspektörens uppgift är med kunskap och information, direkt eller via media, underlätta för den enskilde eller grupper i samhället att skydda sig mot eldsvåda.

Kunskapen handlar om hur man behandlar elden och förhindrar den.

Thomas inledde med en beskrivning av hur Räddningstjänsten i länet ser ut med heltids- respektive deltidsstationer och var de finns. Från en heltidsstation, som den i Falun ska brandkåren kunna ha första bil ”på rull” inom 90 sekunder. Och då ska man veta att ett rum blir helt övertänt på 3-5 minuter!

Så – det är viktigt att ha brandvarnare, brandfilt och brandsläckare hemma!

Men framför allt ska man veta vad man gör om elden kommer lös och i vilken ordning. Thomas lärde åhörarna denna ramsa : R-V-L-S = Rädda – Varna – Larma – Släck !

Allmänhetens kunnande och medvetenhet är viktigt som skydd mot brand. Årligen dör i genomsnitt 110 personer i bränder i Sverige. Personer 65-år och äldre är överrepresenterade som brandoffer.

Vanligaste orsaker i privatbostäder är brand i kök. T ex att kastrullen bränner fast, värmen går upp i fläkten och stor brand uppstår! Andra risker är värmeljus, som inte är ofarliga, särskilt om man sätter ihop flera tillsammans. Då kan det bli en sk puff, dvs brinnande stearin stänker ut i omgivningen som kan antändas. Annat att tänka på är att inte ställa kaffebryggare och brödrost under överskåp; mobiltelefon kan överhettas och ska inte laddas obevakat t ex under natten och inte för länge t ex hela natten. Kontakter till nätet ska helst inte sitta i i elapparater. Nyare TV-apparater har bättre inbyggt skydd mot överhettning än äldre. Men TV-n ska stängas av med ”knappen”!

El-fel är en mycket vanlig orsak till bränder.

Hur ska man då gå tillväga om elden trots allt kommer lös? Tänk på ramsan ovan : R-V-L-S men använd även de skydd som bör finnas i varje bostad. Brandfilten är mycket lätt att använda och ska givetvis vara känd och lättillgänglig för alla i huset. Detsamma gäller pulversläckaren.

Med brandfilten kväver man en mindre eld, t ex om det brinner på spisen. HÄLL ALDRIG VATTEN PÅ NÅGOT SOM DRIVS MED ELEKTRICITET !

Pulversläckaren används till större eld och man behöver inte tömma hela. Man sprutar i låg ställning, på basen av lågan/elden. Släckaren bör kollas regelbundet (1 g/kvartal) – knacka lätt på glaset till mätaren, den ska visa grönt. Skaka också släckaren ett par gånger så att pulvret inte packar sig. Släckaren ska bytas ut efter 10 år eller efter att den använts.

Brandfilten kan packas om förutsatt att den inte är för skadad.

Brandvarnare ska inte sättas för nära köket då den kan lösa ut för lätt t ex om något kokar över utan att det brinner. Brandvarnaren skall kollas regelbundet (1gång/kvartal). Man trycker på knappen och då ska den pipa till. Blinkar den rött håller batteriet på att ta slut och ska bytas.

Om det ändå brinner – kryp längs golvet mot närmaste utgång och stäng dörr mot eld och rök. I hyreshus är lägenheter oftast en brandcell, dvs den ska stoppa för brand från annan lägenhet i 60 minuter. I hus med max 8 våningar är trapphuset egen brandcell. Röklucka i trapphus öppnas av Räddningstjänsten för att vädra ut rök. Fastighetsägare är skyldiga att utrusta varje lägenhet med brandvarnare.

Brandvarnare, -filtar och -släckare kan köpas i byggvaruhus, försäkringsbolag m fl. Släckare skall ha en särskild märkning enligt Räddningstjänsten.

Var försiktig med elden men kom också ihåg att fallolyckor ger många fler skador i hemmet än brand!

På nätet finns en hemsida som heter Din säkerhet – läs mer där.

Text och bild : Ann-Sofi Holmberg

SPF Dalarna
Publicerad 2015-11-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas