Landet runt | SPF Skaraborg

Ny ordförande i SPF Lidköping

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-23

Ordföranden Karl- Erik Olofsson hälsade välkommen och inledde med att läsa en dikt vid parentation för under året avlidna medlemmar.
Karl-Erik fortsatte med en tillbakablick på åren som gått och välkomnade särskilt föreningens senaste aktivitet, nämligen inredning av ett sammanträdesrum i källaren på Wennerbergsgården. Han framförde ett särskilt tack till Hans Aronsson som med hjälp av Åke Johnsson och Stig Breman gjort ett jättefint jobb med att skapa denna nya möjlighet för sammankomster i föreningen regi.
Trots att ett stort antal medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet konstaterade han svårigheterna med nyrekrytering av funktionärer till alla de aktiviteter som föreningen driver.
Till ny ordförande efter Karl- Erik Olofsson som avsagt sig omval valdes alltså Karl- Evert Andersson. Tidigare adjungerade styrelseledamoten, Birgitta Roburman nyvaldes på två år. Omvald på två år blev Birgitta Lindh Breman. I styrelsen med kvarstående mandattid ingår Anna- Maria Restorp, Berit Bertilsson och Birgitta Lundell. En styrelseplats är fortfarande vakant.
Efter sju år i styrelsen hade Lars-Håkan Larsson avsagt sig omval.  Han tackade för en intressant period i styrelsen och menade att ett styrelsearbete i SPF är ett previligierat uppdrag som ger många kontakter och förhoppningsvis vänner för livet. Han rekommenderade därför SPF arna att ställa upp – det ger så mycket.
Han uppdaterade också informationen kring studiecirklar som är en av verksamheterna inom SPF.
Under mötet blev Britta Bergqvist uppmärksammad för sitt engagemang. Redan från 1990 och många år framåt var Britta en uppskattad husmor i föreningen. Nästan samtidigt och fram till nu har hon också varit ansvarig för Trygghetsringningen – under senare år i samarbete med Maj-Britt Karlsson.
Med väl valda ord och blommor avtackades avgående ordföranden Karl-Erik Olofsson och Lars-Håkan Larsson. Även Tore Anjemo tackades för sin insats som klubbmästare.
Kerstin Palmqvist från Resekommittén informerade om kommande resor. Det var konsert med Helen Sjöholm i Skövde, studiebesök på De la Gardieskolan och på Dalénmuseet i Stenstorp, resa på Göta Kanal och inte minst resan till Norge i augusti.
Efter kaffe och semla underhöll Lennart Williamsson och Carl-Magnus Malmesved. De framförde ett varierat program. Carl-Magnus på piano och Lennart med kända sånger blandat med diktläsning och historier.
Lars-Håkan Larsson

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas