Landet runt | SPF Skaraborg

Ny styrelse i Falköping

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-03-14

Månadsträffen inleddes med att föreningens nye ordförande, Reidar Forsblad, hälsade alla välkomna. Han berättade att han under sin första månad som föreningens ordförande informerat sig om all den verksamhet som bedrivs inom föreningen.
Oftast brukar underhållningen läggas sist på föreningens månadsträffar men denna gång började man med Durbälgarna. Som framgår av namnet spelades bara låtar som gick i dur. Repertoaren bestod bland annat av schottis, polka, hambo och snoa som många kände igen från ungdomen då man dansat gammaldans.
Då detta var första träffen på det nya verksamhetsåret presenterade ordföranden och andra ansvariga för verksamheten vad som är planerat det kommande året. Det började med att styrelsemedlemmarna presenterade sig och sina respektive ansvarsområden. Ordföranden informerade om verksamheten i KPR (kommunala pensionärsrådet) där man bland annat diskuterat den service som de äldre får från kommunen, till exempel den mat kommunen erbjuder de äldre.
Ordföranden presenterade även det kommande årets program som, utöver månadsträffar, även innehåller tipspromenader, sillsexa, modevisning med mera. Han informerade även om de resor och studiebesök som är planerade. Föreningens folkhälsoombud, Thomas Liffner, presenterade föreningens friluftsutflykter som bland annat omfattade vandringar från några kilometer upp till två mil samt tvådagars cykeltur till Ulricehamn. Föreningens studieombud, Yngve Pettersson, presenterade de studiecirklar som är planerade, bland annat; “Berätta ditt fotos historia“, “Gustav Vasa” och “Falbygdens kyrkor“.
Avslutningsvis, innan dragningen på dagens lotterier, informerade ordföranden om ytterligare verksamheter som pågår i föreningen såsom boule, körsång, promenader, kortspel, gymnastik och styrketräning samt program i Falköpings närradio.
Insänt av Lennart Johansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-03-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas