Landet runt | SPF Göteborg

Ökad trafiksäkerhet

SPF Göteborg
Publicerad 2013-04-08

Med följande motivering mottog SPF Göteborgs Trafikkommitté i onsdags Volvo/NTF Väst:s Trafiksäkerhetsstipendium på 25 000 kronor. ”SPF Göteborgs Trafikkommitté har tagit initiativ till att öka trafiksäkerheten för äldre genom att bland annat arrangera kunskapshöjande seminarieverksamhet. Vi vill genom stipendiet ge möjlighet till att vidare utveckla informationsspridning och samverkan som kan leda till att färre äldre skadas i trafiken.” För mer information kontakta Gunnar Hindelius, ordförande i Trafikkommittén, tel. 031-45 15 99, gunnar.hindelius@telia.com

SPF Göteborg
Publicerad 2013-04-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas