Ortopedtekniker höll föredrag
Landet runt | SPF Västerbotten
Foto: Colourbox

Ortopedtekniker höll föredrag

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-03-11

Hörnefors. Drygt 80 personer deltog i SPF Seniorerna Sydportens månadsmöte i januari. Ortopedtekniker Peter Wedman hade bjudits in för att prata om fötter och fotriktiga skor. Framfotsproblem är ofta genetiskt betingat och kan lindras med fotbäddar för att stödja upp fotvalvet. Skor med bred läst och en promenadsko som är stel framtill rekommenderas. När det gäller hälsporre, som är en vanlig skada oavsett ålder, ligger ofta orsaken i överansträngning. Särskilt höga eller låga fotvalv misstänks innebära större risk för att drabbas av hälsporre. Fotbäddar kan underlätta läkningen.

Utomhusskor finns numera med progressiva dubbar, vilket innebär att skorna har dubbar som åker in och ersätts med gummidubbar när man kommer inomhus. Halt väglag medför stor halkrisk och bra skor kan vara en bra olycksfallsförsäkring.

Allmän information lämnades om aktivitetskort, läxhjälp, aktuella resor och planerad gudstjänst. Undersökning gjordes om reseönskemål inför kommande planering i distriktet och synen på samverkan med andra föreningar. Uppföljning gjordes om hur SPF-medlemmar nyttjar hobbylokalen, där syftet var att ta ställning till om det är rimligt att medlemsavgiften ska bidra till lokalhyran.

Mötet avslutades med lotterier samt rörelseövningar under ledning av Marianne Jonsson. Christer Fredriksson tackade alla som medverkat, bland annat kaffegruppen och särskilt Birgit Väringstam, som bidragit med hembakt kaka.

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-03-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas