Landet runt | SPF Skaraborg

På pilgrimsvandring

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-30

Pilgrimsleden som är ca 2 mil lång bjöd på en fantastisk naturupplevelse.
Första halvan av leden går utefter småvägar med, på många ställen, vacker utsikt över platåbergen och ger också en närhet till odlingslandskapet. Den senare delen av leden går mellan platåberg, Varvsberget och Plantaberget,
genom Gunnilstorps naturreservat och bjöd på blomprakt av sällan skådat slag. Marken var täckt av blåsippor och vitsippor och det fanns även lungört, svalört och vårlök.
Under vägen rastades för kaffe och lunch och lite vila.

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.