Landet runt | SPF Dalarna

På vandring runt Långö Liebruk

SPF Dalarna
Publicerad 2011-08-02

Guiderna, Pell Birgitta Andersson och Pell Lena Norin,  hade själva träffat många av de personer som levt som barn på Långön och kunde därför med inlevelse föra vidare till åhörarna.
Långö Bruk, som ligger ca 6 km från Älvdalens centrum, började anläggas redan 1807 som ett dotterbolag till Elfdalens Porfyrverk. Under 1800-talets senare hälft var liesmidet som Långöliarna ställdes ut över hela världen och vann många diplom och medaljer.
1981 gjorde dåvarande klass 3 och 3 – 4 på Älvdalsskoloan ett arbete om Långön – Min hembygd kring år 1900-  var temat. Eleverna intervjuade personer som hade haft med Långön att göra och de läste mycket om Bruket och dess historia. Tack vare detta finns mycket bevarat både i skrift och inspelat på band.
Under vandringen runt bruket så fick deltagarna svara på tipsfrågor. Vann gjorde en ättlig till kolare Danielsson som jobbat på bruket nämligen kolarens barnbarn Marianne Danielsson Jonsson.
Efter den stärkande promenaden bjöd SPF sina medlemmar på grillad korv, kaffe och kakor.
En hellyckad dag med bra väder var det allmänna omdömet.
Text Pell Lena Norin

SPF Dalarna
Publicerad 2011-08-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas