Pappas livshistoria
Landet runt | SPF Västerbotten

Pappas livshistoria

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-01-20

SPF Sydporten, Hörnefors. Ordförande Christer Fredriksson kunde hälsa 75 personer välkomna till månadsmötet i januari. Barbro Jakobsson stod för huvudnumret i programmet. Hon berättade på ett fängslande sätt om vad hennes 85-åriga pappa berättat för henne. En allmän bild av olika släktmedlemmars levnadsöden, som avsåg såväl kärlek, arbete, barnafödslar och skolgång med mera. Speciellt hur arbetsförhållandena kunde te sig på fyrar både på öar och på fartyg. Barbro visade sig vara en mästerlig berättare.

Ulrika Gustafsson från apoteket informerade om och gav råd kring läkemedel. Äldre människor är känsliga eftersom njurfunktion, matsmältning, nervsystem och immunförsvar kan förändras. Detta påverkar intag av läkemedel över tid. Det kan vara olämpligt att blanda olika läkemedel. Därför bör man fråga sin doktor eller på apoteket kring sina mediciner. System finns nu på apoteket för samkörning av mediciner liknande TV-serien om Smedsberget i Lycksele. Bättre läkemedel är bättre än antalet tabletter.

Gerd Berglund ochMarianne Jonsson refererade från en tvådagarskonferens i Stockholm med 100-talet deltagare från SPF och PRO. Ämnet Passion för Livet handlar om verktyg för att hålla oss friska genom att stimulera till positiva förändringar av vanor och mönster. Som underlag för arbete på hemmaplan samlades önskemål in på vad medlemmarna vill/tänkt förändra i vardagen för att fortsätta må bra. Nästa möte ska sammanställningen redovisas.

Efter aktuell information om tidigare och planerade aktiviteter kunde Christer Fredriksson tacka alla som bidragit till ett trevligt månadsmöte.

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-01-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas