Pensionärsråd i samverkan
Landet runt | SPF Värmland

Pensionärsråd i samverkan

SPF Värmland
Publicerad 2013-10-01

Samtliga pensionärsorganisationer i Värmland hade den 13 sept. 2013 anordnat en utbildningsdag ”Pensionärsråd i samverkan” och även studieförbunden, Landstinget och Region Värmland var medarrangörer. Lisbeth Staaf-Igelström från PRO och Jan Rülcker från SPF hälsade c:a 130 deltagare välkomna och presenterade dagens program och inbjudna föreläsare.

Johan Danielsson från Studieförbundet Vuxenskolan redogjorde för den aktivitet kallad ”Påverkanstorget” som kommer att bedrivas under dagen.
Syftet är att få deltagarna att formulera frågor och synpunkter för att få fram viktiga områden, som pensionärsråden kommer att driva under valåret 2014

Förste talare var Tomas Edman från Landstinget, som talade om den verksamhet som pågår för att utveckla vården men han påpekade att det behövs två parter för att få fram bra resultat och patienterna är inte alltid tillfrågade. För att patienterna ska uppleva ett värde av sin vistelse på sjukhuset är det landstinget uppgift att skapa trygghet och man har som mål att bli bäst i Sverige på att lyssna på både patienter och anhöriga.

Två sakkunniga föreläsare, Gunnar Degerman från SPF och Guy Lööf från PRO talade om pensionärsrådens möjlighet att utöva medborgarens inflytande i den kommunala demokratin. De jämförde med medborgarråd, som förekommer i många kommuner, men som ofta tar upp tillfälliga opinioner och inte har den långsiktiga förutsättningen att påverka situationer för pensionärerna.

I Karlstads kommun har man gjort en översyn av arbetsformerna för pensionärsrådet och Jenny Mentzer redogjorde för resultatet

Både politiker, tjänstemän och medlemmarna i rådet var överens om att mötena i stort sett handlade om information beträffande fattade beslut och önskemålen var att skapa ett forum för bättre dialog och samarbete. Detta kommer i fortsättningen att fungera på så sätt att man har två rådsmöten per år med ett bestämt ämne och dessutom en hel temadag, där man fördjupar frågor och har möjlighet till mer diskussioner. Däremellan finns kontaktpersoner i de olika förvaltningarna och det ingår i deras uppdrag att informera rådet om kommande beslut,
Detta arbetssätt har redan startat och kommer att utvärderas efter två år.

Därefter följde en panelutfrågning med de föreläsare, som framträtt under förmiddagen plus Elisabeth Kihlström från Landstinget och Yvonne Lennemyr från Region Värmland. De fick bl.a. frågor om hur landstingets pensionärsråd fungerade och om möjligheten att involvera politiker och invånarna i diskussioner om vården. Region Värmland har tagit fram ett dokument ”Vision för Värmland” och på frågan om några pensionärsorganisationer deltagit i detta arbete blev svaret tyvärr nej. Dokumentet finns på nätet under titeln ledningskraft.se och ansvariga emotser gärna reaktioner och synpunkter.

Ledamöter i både kommunala och landstingets pensionärsråd bör vara engagerade och väl insatta i de frågeställningar som förekommer och flera representanter påpekade att vikten bör läggas på stora övergripande frågor och inte detaljfrågor som ”cykelställ”.
Lunchen hade utsträckts till 1½ timme och under den tiden pågick även arbetet med ”Påverkanstorget”, där deltagarna fick markera med lappar på stora tavlor vilka frågor som ansågs viktiga för pensionärsråden.

Gunnar Degerman återkom med ett föredrag om angelägna äldrepolitiska frågor och påpekade att äldre bör ses som en resurs och att vi själva ska fråga oss hur vi kan vara till nytta. Vi måste i pensionärsråden arbeta med strategier och prioriteringar och diskutera kvalitet och värdegrunder och hur långt välfärdens gränser sträcker sig. Vi kanske måste inse att det finns en gräns men var?

Därefter återkom även Guy Lööf och talade om att för att bli en god ledamot i rådet bör man vara väl insatt och förankra förslag i sin organisation. Han uppmanade oss att vara aktiva i arbetsgrupper och inte vara rädda att ta strid. En musikalisk trio från bildningsförbunden framträdde sedan med ett potpurri av Beatles-låtar, det blev uppskattande applåder för denna överraskning!

De övergick sedan till att redovisa de förslag om inlämnats under dagen och de fyra aktuella ämnen som fått flest röster var ekonomi, bostäder, hälsa och en övrig post där intressanta synpunkter lämnats. Det är nu upp till pensionärsorganisationerna att gå vidare med dessa frågor och vilka som ska tas upp centralt, regionalt eller lokalt och även förhoppningsvis bli till studiecirklar i länet.

Lisbeth Staaf-Igelström och Jan Rülcker sammanfattade dagen och konstaterade att det är en viktig uppgift att vara ledamot i pensionärsråd. I samband med valet 2014 ska nya ledamöter väljas för en ny 4-årsperiod och de uppmanade alla medlemmar att engagera sig och få fram bra representanter för att få fungerande och aktiva pensionärsråd i Värmland.

Gunnel Hansson

SPF Värmland
Publicerad 2013-10-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas