Professor informerade om hälsoläget i Västerbotten
Landet runt | SPF Västerbotten

Professor informerade om hälsoläget i Västerbotten

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-09-19

SPF Sydporten, Hörnefors. Ordförande Christer Fredriksson kunde hälsa ca 70 personer välkomna till SPF:s månadsmöte. Professor Lars Weinehall föreläste om hälsoprojekt som genomförts med utgångspunkt från olika infallsvinklar både i Västerbotten och på andra platser i Sverige samt utomlands. Studier visar till exemel att hjärt- och kärlsjukdomar hänger ihop med hur man lever och äter. Att öka den fysiska aktiviteten är en försäkran inför framtiden. Generellt sett är rådet ”Ät mindre och gör mer”.

I Västerbotten startade Norsjöprojektet 1985 med undersökningar av 40-, 50- och 60-åringar. Ett arbetssätt som utvecklats och införts i Västerbottens alla kommuner. Studier har visat att till exempel blodtryck ofta ligger över 140/90, att kvinnors rökvanor har gått ner till mansnivå samt att kroppsvikten och kolesterolvärdena stiger. Lågutbildade drabbas oftare av hjärtinfarkt. Män i Västerbotten lever längre än i övriga Sverige. Människor i högre ålder mår bra, men har ofta högt blodtryck och diabetes.

Ann-Katrine Holmlund tackade Lars Weinehall med blommor. Uno Höök framförde ett eget kåseri ”Vändpunkten”, som handlade om familjens möte med en sidensvans. Informationen i övrigt avsåg resor och höstupptakter för gymnastik och bokcirklar.

Christer Fredriksson förmedlade Operation Smile:s tack för SPF Sydportens ekonomiska stöd samt tackade gruppen som ordnat med gott fika. Mötet avslutades med sedvanliga lotteridragningar.

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-09-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas