Landet runt | SPF Dalarna

Rapport från SPF Falubygdens/SPF Seniorerna Faluns årsmöte

SPF Dalarna
Publicerad 2015-02-23
Vid SPF Falubygdens årsmöte 11 februari kunde ordförande Gunnar Trued presentera föreningens nya namn: SPF Seniorerna Falun. Förbundet har nämligen bytt namn och heter nu SPF Seniorerna, ett namn som bättre beskriver förbundets målgrupper.
Årsmötet inleddes med parentation över bortgångna kamrater. Föreningens kör med Margareta Åberg som dirigent och Mats Åberg vid pianot presenterade ett finstämt program med Taubevisor i körarrangemang om kärlek, natur och mat.
I årsberättelsen beskrevs föreningens många olika verksamheter under det gångna året med bland annat mötes- och besöksprogram, kurser, studier, resor, friskvård, väntjänst. Ekonomiska rapporten godkändes liksom budget och verk­samhetsplan för år 2015. Medlemsantalet är nu ca 2 200. Medlemsavgiften är i år 250 kr och blir densamma år 2016.
Styrelsens förslag att anta Förbundets nya normalstadgar och logotyp god­kändes liksom föreningens nya namn.
Gunnar Trued valdes som ordförande ännu ett år. I den nya styrelsen ingår Bengt Ahlstrand, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Ragnvald Eriksson, Inger Ledin, Birgitta Wallman med Ragnvald Eriksson som vice ordförande. I verksamhets­grupperna med valda sammankallande finns många engagerade medlemmar.
Ett problem blev valet av valberedning. Föreningens medlemmar arbetar vidare med frågan.
Som övrig fråga framför­des önskemål att äldre med­lemmar som inte har tillgång till dator och e-post skall få bättre information från för­eningen. Styrelsen fick upp­drag att utreda behov och vidta åtgärder.
Gunnar Trued avtackade till slut avgående styrelsemedlemmarna Margareta Nissby och Ann Lagerby. Margareta fortsätter som tidigare i informations­kommittén. Lisbeth Lundin tackades för de tio åren som sammankallande i Expedi­tionskommittén.
Mötesdeltagarna samlades därefter kring kaffeborden. Föreningen bjöd.
Rapporterat av Gustaf Lagerby
SPF Dalarna
Publicerad 2015-02-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas