Landet runt | SPF Örebro

Rekordstort antal besökare på Glanshammars årsmöte

SPF Örebro
Publicerad 2012-03-01

Glanshammars SPF hade årsmöte 17 februari med rekordstort antal besökare. 142  personer, varav 11 var där för första gången, hade samlats för att ta del av 2011 års verksamhetsberättelse, få information om resor, studieverksamhet från SV Carina Oskarsson och de lokala studieledarna, distriktets Kulturdag 21 mars, träff med SJ på resebutiken 29 februari kl. 18.30 samt Servicetorgets 4 föreläsningar med start 28 februari och vidare under våren.
Av verksamhetsberättelsen framgick att man haft en nettoökning av medlemmar med 21 st till 296 och att 11 hade avlidit. För var och en av dessa tändes ett ljus i samband med den inledande parentationen. Ljuständningen inramades av körsång och diktläsning.
Tack vare lotteriverksamheten ökade kassabehållningen med 6648 kr.
Mötesförhandlingarna som sköttes förtjänstfullt av Lolo Gustafson resulterade i att Börje Gustafsson omvaldes till ordförande och att styrelsen i övrigt består av Gunnel Arvidsson, Inger Molin, Berit Molin och Olle Munksten samt att 38 övriga uppdrag fördelades inför det nya verksamhetsåret. Den fastställda verksamhetsplanen för tiden fram till nästa årsmöte omfattar 10 fastlagda möten samt ett antal resor och övriga sammankomster.

SPF Örebro
Publicerad 2012-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas