Landet runt | SPF Örebro

Revyanda och resplaner hos Glanshammar

SPF Örebro
Publicerad 2011-01-27

Reseledaren Lotta Gustafsson berättade om årets resplaner där dock det mesta är fullbokat. Ett erbjudande om kyrkresa i slutet av april kommer snart liksom julbordsresa med Cinderella till Mariehamn

Föreningen har avgett ett remissyttrande över förslaget till samgående mellan SPF och SPRF på villkor som utredningen föreslår. Föreningen säger nej till förslaget. Beslut kommer att tas vid förbundskongressen i Ronneby 16-19 juni.
Kaffe och lotteridragning samt sång avslutade mötet. Nästa möte är årsmötet 9 febr. och till det vill Britta Häll ha erbjudande om att få in tårtor så att traditionen med hembakat bröd kan fortsätta.

Insänt av Börje Gustafsson

SPF Örebro
Publicerad 2011-01-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas