Roten – Anhörigcenter och KPR
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten – Anhörigcenter och KPR

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-11-19

Anders t.v i bild har just överlämnat buketter till föreläsarna Ann-Margrete och Wathier.

Månadsmöte i klubben 12 november. Vi har vant oss vid att alltid omges av vackert väder vid våra träffar. Både till och från. Ordföranden välkomnade och vände sig särskilt till en ny medlem som nålades och applåderades.
Under den sociala samvaron över en kopp kaffe eller te och en proteinrik smörgås passade man på att informera och påminna om några kommande händelser; Besök i GA-kyrkan första advent följt av en härlig jullunch hos Bryners Restaurang och årets sista händelse en jättelik Luciasoaré på Nobeldagen.

Efter bensträckare och förflyttning till aulan välkomnades aftonens första gästföreläsare Ann-Margrete Östman, anhörigkonsulent i kommunen. Hon berättade om kommunens anhörigcenter, som är en mötesplats för en anhörig, vän eller granne till någon, som på grund av ålder, funktionshinder, långvarig sjukdom eller missbruk, behöver stöd för att klara av sin vardag. Det kan också vara så att en kontaktfamilj, ett familjehem, en god man eller förvaltare kan omfattas av det stöd som kan ges.
Man kan från kommunens sida erbjuda den kategori människor som utgör ett stöd för en anhörig både utbildning, föreläsningar, tematräffar och en hel del annat. Många frågor ställdes och ventilerades ”på djupet” med bra svar.

Nu tog klubbmedlemmen Wathier Svelander över mikrofonen. Han sitter, tillsammans med ytterligare tre ombud från andra SPF-klubbar, i kommunala pensionärsrådet i Sundsvall, alla utsedda av SPF Seniorernas Samrådsgrupp i kommunen.
Han berättade om den förändring som skett innevarande år då rådet numera ligger under kommunstyrelsen mot tidigare under socialnämnden. Sedan gick han in på de frågor som just nu är aktuella och som drivs av samverkande seniorföreningar. Till dessa hör bl. a. tankarna från kommunen att införa kameraövervakning nattetid i vissa sammanhang. Man menar att det är praktiskt och att personalen inte behöver gå in och störa personen utan kan se att läget så att säga ”är under kontroll”. Från KPR-ombudens sida efterlyser man mer information och att frågan genomlyses bättre innan man tar ställning. Många frågor lyftes fram och slutligen kom Wathier in på den kurs som nu kan genomföras med ett digert kursunderlag betitlat ”Försök inte lura mig!”. Måhända kör vi en kurs en bit in på nya året.

Ordföranden Gerhard tackade så de båda föreläsarna och kassören Anders överräckte en bukett blommor till var och en.

Föreläsningarna följdes av dragning i månadens stora lotteri, som hanterades av Sten och Sonja varefter det var dags att avsluta träffen.

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-11-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas