Roten bäddar för bra 2013
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten bäddar för bra 2013

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-02-19

Två av nio fullsatta bord där man spisade årsmötespytt och trivdes i goda vänners lag.

Vid Club Rotens årsmöte 14 februari välkomnade Sture i entrén. Sten bjöd på gelehjärtan denna Alla hjärtans dag. Snart tonade allsången av klubbvisan varefter Gerhard välkomnade ett 60-tal medlemmar. Information
om kommande aktiviteter och listor för anmälan till bl. a. träff 25 februari med Håkan Littzell och Therese Sjögren, kommunens äldreomsorg, resa till Mariehamn i vår samt ett antal studiecirklar och studiebesök. Lotter såldes av Sten och Gerd till aftonens lotteri varefter man tog aulan i besittning för årsmötet.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes till presidium Gerhard och Maritta. Verksamhetsberättelsen inkl. ekonomi var väl presenterade i handlingar och skapade inga diskussioner. Kassören Anders redogjorde för det ekonomiska utfallet och mötet godkände på revisorn Stigs tillstyrkan styrelsens hela redovisning. Han hade också föreslagit att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet och så blev mötets beslut. Styrelsens propositioner med bl. a. budget 2013, och oförändrad medlemsavgift för 2014 godkändes.

Till ordförande omvaldes på ett år Gerhard Cederberg, till kassör Anders Mähler och till ordinarie ledamot Britt Eliasson, båda på två år och båda omval. Till suppleanter på ett år omvaldes Sture Ulander och Gerd Libell. Med ett år kvar av sin mandattid sitter även Maritta Selin och Sten Moberg såsom ordinarie ledamöter i styrelsen. Stig Larsson omvaldes till revisor och som suppleant Nils Järlsäter, båda omval på ett år. Valnämnd kommer att utses på ett extra medlemsmöte efter sommaren. Till klubbens ombud vid den kommande distriktsstämman i april utsågs Maritta Selin och Anders Mähler och som suppleant Gerd Libell.

Under den formella årsmötesdelen utdelades blommor till följande väl förtjänta personer för deras insatser för klubben under 2012:

  • Lars Bergström för sitt engagemang i klubbens boulesektion,
  • Stig Larsson, som med iver och stort intresse lett stavgången,
  • Nils Järlsäter för sitt engagemang i klubbens bridgesektion,
  • Hans Selin, som i egenskap av mötesvärd tar emot vid entrén med glad hälsning
    och en varm kram och även sköter handikapphissen,

Så långt den formella delen som avslutades med att presidiet tackade för förtroendet att ha fått leda förhandlingarna och förklarade dessa avslutade.

Nu tog man plats vid uppdukade bord i matsalen och njöt av klubbens traditionella årsmötespytt med alla tillbehör, kaffe och en sötsak.

Ett välfyllt vinstbord tömdes så, lott för lott, och strax därpå tömdes likaså lokalen och man vandrade ut i sköna vinterkvällen. Äntligen är det dagliga snöandet över; Eller?

 

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-02-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas