Besökte Mjösunds kyrkogård
Landet runt | SPF Västernorrland

Besökte Mjösunds kyrkogård

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-06-25

Club Roten i Sundsvall och dess medlemmar har väntat länge på att få komma ut till Mjösunds kyrkogård i Njurunda och göra en rundvandring i denna av blommor, buskar och träd så vackert komponerade idyll. Ja väntat länge beror enbart på att vi velat uppleva försommarens översvallande växtlighet i alla dess former och färger och alltså inte vara för tidigt ute. Kyrkogårdsförvaltningen i Njurunda har utsetts år 2010 till årets förvaltning i Sverige av Svenska kyrkan för sin vackra begravningsplats, som egentligen är en stor park .

Femton medlemmar njöt måndag 18 juni i skönt sommarväder av allt det vackra som ögat fångade och samtidigt beskrevs av vår guide Kenneth Ruda. Det är han som sedan många år ligger bakom den nuvarande utformningen och planteringar som gjorts. Han förde sällskapet runt hela området i en två timmar lång vandring där man ofta stannade upp inför allt det vackra som blommade och han besvarade många frågor om namn på växter och mycket annat. Han visade också
hur man på ett miljömässigt sätt komposterar och skapar ny matjord som innebär att man är helt självförsörjande, liksom hur man själv odlar fram sina växter.

En bro över Stångån leder till kyrkogårdens minneslund, som verkligen bjuder på lugn och ro i sin prakt och stillhet.

Klubbens ordförande tackade Kenneth för en underbar guidning och överräckte en lite gåva.

Invid Stångåns utlopp i Ljungan ligger minneslunden vackert inbäddad i grönska.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas