Roten; Bygdén om bygden
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten; Bygdén om bygden

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-18

Först fika, sedan föredrag. Bengt Bygdén, t. h. i bild längst bak i raden, trivs tillsammans med klubbkassören Anders med några av våra trevliga damer.

Club Roten hade sitt ordinarie månadsmöte 14 mars. Det öppnades med klubbvisan varefter två nya medlemmar, Birgitta och Roland Holmström, ”bekläddes” med SPF-nålen av Gerd och välkomnades. Under den sociala delen med sillmacka, öl/vatten och kaffe informerades om bland annat studiebesök på Body Shop i Birsta 26 mars, resa till Mariehamn 15 april och studiebesök på Strike Club på Södra berget 19 april. Klubbens program för våren/hösten delades ut och postas senare till ej närvarande medlemmar.

Sedan aulan intagits välkomnades f. stadsarkitekten i Sundsvall Bengt Bygdén som föreläste med bilder om Sundsvalls olika byggnadstekniska skapelser under de senaste 100 åren liksom även miljöer som ”gått i graven”. Sundsvalls sjukhus invigdes 1975 helt nytt efter mer än fem år av byggande. Då övergav landstinget det gamla lasarettet i stan. Samtidigt planerade man att bygga ett nytt kommunhus i staden efter att Stor-Sundsvall bildats av staden och kranskommunerna. Efter en arkitekttävling vann det förslag som innebar att man tog till vara lasarettets huskroppar, men i övrigt skapade av dem en högmodern förvaltningsbyggnad till en rimlig kostnad. På samma sätt tog man till vara de gamla hamnmagasinen, som fick bli kommunens kulturella komplex nummer ett. Mittuniversitetet vid Åkroken och många andra förvandlingsprojekt av äldre bebyggelse Många av åhörarna hade sina rötter på annan ort och de fick en extra tydlig inblick i stadens utveckling och förvandling.

Bengt avtackades med applåder och klubbens årsbok 2011 varefter Vivi-Anne informerade om den veckovisa stavgången. Mötet avslutades så med dragning i ett traditionellt och stort lotteri.

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas