Roten lyssnar på audionom – och hör se´n!
Landet runt | SPF Västernorrland
Margareta Östling är utbildad audionom och höll ett intressant föredrag om hörselproblem

Roten lyssnar på audionom – och hör se´n!

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-04-16

Stilenligt inleddes Rotens aprilmöte med klubbvisan och därefter hälsades medlemmar och gäster välkomna. Tre nya medlemmar, Hjördis Smedberg, Ann-Marie Lindström och Hans Engren, nålades av Gerd och Anders och välkomnades särskilt med en applåd.

Under den sociala delen av mötet förtärdes kaffe/te och en härlig vårskapelse. Listor vid varje bord för anmälan till en eller flera av följande aktiviteter fanns på plats: Vinprovning på Casinot 24 april kl 13.00, Travkväll på Bergsåker 4 maj kl 17.30 och Hemligt mål 12 juni, heldagsutflykt med buss.

Värkbarometern, en enkät som speglar hur olika slags värk påverkar oss äldre, fylldes i av ett antal deltagare. Frågorna centrerar kring långvarig värk, livskvalitet, rätt behandling samt bemötande inom vården.

Stegen till aulan är precis lagom många för att skapa avvaktande stämning och spänning inför vad som komma skall och samtidigt ge lite motion.

Denna afton hade man valt från styrelsen att ha ett informativt föredrag och audionom Margareta Östling föreläste under rubriken ”Örat och hörseln”. Hon hade sitt barnbarn Sonja med sig och båda välkomnades.
Det råder brist på audionomer och vår förhoppning är att Sonja blir nästnästa generationen audionomer.

Margareta började med att jämför syn och hörsel och berättade att synförändringar vanligtvis hos vuxna kommer i 35-årsåldern medan man märker förändringar i hörseln först vid 60-65 år.

Hörselnedsättning innebär att man vanligtvis har

–   Svårt att höra svaga ljud.
–   Svårt att skilja mellan olika ljud,
–   Uppfattar svaga ljud vara för svaga och starka ljud för starka,
–   Kan åtföljas av tinnitus i vissa fall.

Ljud i vardagen för

–   Glädje,
–   Kommunikation,
–   Information.

Margareta förklarade att det är konsonanterna som förstärker orden. Konsonanter är tydligare, kraftigare, hårdare än vokaler. Och det är hårcellerna i öronsnäckan som registrerar just ”hårda ljud” som konsonanter, som först tar stryk. Det skapar problem för den som drabbas av nedsatt hörsel. Och vi lever med ett språk som är fyllt av konsonanter och hon valde att visa två vokalen på sin rätta plats i ett ord och streck för övriga bokstäver. Vem kunde ana att ordet var Stockholm. Sju konsonanter.

När bör man då söka hjälp. Jo när

–   Man tittar på TV och höjer ljudet så att omgivningen klagar,
–   Inte hör ring- och dörrsignaler,
–   Inte kan följa ett samtal på en fest,
–   När man medvetet börjar isolera sig för att man inte hör.

Orsaker till nedsatt hörsel kan vara många.

–   Ärftlighet,
–   Påverkan under graviditet och förlossning,
–   Barnsjukdomar,
–   Öronsjukdomar,
–   Medicinering,
–   Yttre påverkan, t. ex. buller i arbetet,
–   Ålder, ”naturlig förslitning”,
–   Kombination av alla ovan uppräknade.

Margareta kom sedan in på behandling av bland annat vaxproppar och hur viktigt det är att hålla rent i hörselgången från ytterörat till trumhinnan. Hon vinklade in på den tekniska utrustning som idag finns att tillgå och förklarade bland annat skillnaden mellan att ha en eller två hörapparater. Två apparater ger en i det närmaste perfekt följsamhet med normal hörsel även om nivån är något sämre. Men skillnaden mellan en eller två apparater är mer markant i ljudmiljöer där många ljud blandas, t. ex. affärer, restauranger, gatutrafik, fester.

Hela föreläsningen följdes av en mängd olika frågor från lyssnarna, som fick sina svar.

Margareta avtackades av klubbens ordförande Gerhard, som med tanke på våra många konsonanter och deras betydelse för att uppfatta ord korrekt, menade att vi kanske bodde på fel plats på jorden. Soliga Hawaii med sina få konsonanter i orden och många vokaler t. ex. Oahu, Kauai, Maui borde vara perfekt.
Margareta lämnade podiet med en varm applåd.

Nu följde en kort information av vår trafikexpert Sture som valde att tala om cykling – nöje, faror och utrustning och hur man umgås med övrig trafik.

En dragning på aftonens stora lotteri avslutade träffen och Sonja, vår nästnästa audionom, hade turen att kamma hem en vinst. Nu kändes det att våren kommit på allvar när vi tog stegen ut i den sköna kvällen.

PS. Men de få konsonanterna på Hawaii gäller ju bara hawaiiska. Engelska är det andra officiella språket och dominerar. Så inget attvinna på att flytta dit.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-04-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas