Roten lyssnar på råd 2015
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten lyssnar på råd 2015

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-09-21

Höstupptakt i ett strålande väder med sol och värme. Närmare 50-stalet besökare fick öppna mötet med allsång av klubbvisan. Två gäster hälsades välkommen liksom dagens föredragshållare Peder Björk och kaffestunden kunde ta sin början. Programbladet för hösten hade delats ut vid ankomsten och nu behandlades det kort och listor för nio olika aktiviteter fanns för att anmäla sig. Wathier inbjöd till Seniordagen som arrangeras av kommunen 29 september mellan kl 10 till 14. Här ges en hel del nyttig information med föreläsningar och visningar samt även underhållning av bland annat Lars T Johansson. Så blev det dags att förflytta sig till aulan.

Redan vid säsongstarten hösten 2012 bjöd klubben in det nya kommunalrådet som tillträtt i början av året, Magnus Sjödin. Då växlade Sundsvall över till borgerligt styre. Sedan dess har vi fortsatt trenden. Magnus har varit hos oss även 2013, men sedan ersattes han av Jörgen Berglund, som även han har besökt oss. I januari i år tog socialdemokraterna tillbaka styret och därmed kommunalrådsposten och Peder Björk tillträdde.

Nu var det alltså hans tur som kommunalråd att få del av hur SPF Seniorerna Roten arbetar, men framförallt fick medlemmarna lyssna till det program och den inriktning som nu ligger fast i en mängd olika frågor.

Peder delade upp sitt anförande i tre viktiga områden, jobben, skolan och sociala framtidsinvesteringar.

Jobben
Naturligtvis måste arbetsmarknad och arbete komma först. Med invånare utan jobb kan man inte nå de mål man sätter för all annan verksamhet. Och utan en fungerande arbetsmarknad med både stora och små framgångsrika företag som ger sysselsättning så lär vi inte heller nå de mål vi satt för befolkningstillväxten. Vi ser att jobb skapar välfärd.

Skolan
Skolan är viktig för att kunna erbjuda våra företagare god och kunnig arbetskraft. Medierapporteringen ger allmänt intrycket att vi har problem men i grunden fungerar skolan bra. I jämförelse med andra kommuner ligger nog kunskapsskillnaden mer på det planet att man här inte lär det som avsetts. Skolan och sedan jobb går hand i hand. Utan god utbildning är det svårt att få jobb och då blir ofta följden att man inte heller kan skaffa sig en egen bostad.

Sociala framtidsinvesteringar
Här behandlade Peter först landsbygdsfrågor och hur viktigt det är att utveckla hela Sundsvall, att skapa förutsättningar för människor att kunna bo på landet. Man utser serviceorter och slår fast vad som absolut måste finnas i dessa orter.
Omsorgen om äldre människor och deras behov är en oerhört viktig och prioriterad fråga. Just nu byggs Mitthems trygghetsboende på Norra kajen, ett byggprojekt som är störst i Sverige i den gruppen just nu. Och fortsättning följer. Kommunens korttidsboenden på sjukhuset kommer successivt att avvecklas.

Uppdrag granskning gjorde i onsdagskvällens program, som egentligen handlade huvudsakligen om problemen i en västkustkommun, en jämförelse med Sundsvall och den så kallade Skönsmonmodellen. Där fungerar allt till stor belåtenhet både bland boende och personal. Den modellen kommer nu att införas i hela kommunen och planeringen ligger på att allt skall vara sjösatt i början av 2016. Man måste också ha klart för sig att det är ekonomiskt att alla parter är helt nöjda.

Föredraget följdes av ett antal frågor och Peder vidareutvecklade tankegångarna inom ovanstående tre områden i sina svar.

Peder avtackades med en liten gåva av klubbens ordförande Gerhard som betonade vikten av att Sundsvall upplevs som en ort i framkanten. Det ger både jobb, tillväxt och en ökad turism. Allt som i sin tur ger bättre välfärd i alla avseenden.

Så avslutades mötet med en lottdragning också den i traditionens tecken. Det var Sture, som är lingonplockarproffs, som skänkt ett antal välfyllda påsar till prisbordet precis som förr om åren. Tack för det! Men även många andra vinster fanns att vinna.

Solen lyste och den go´a värmen fanns kvar därute så det kändes inte som att man varit på ett höstupptaktsmöte.

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-09-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas