Roten lyssnar på råd
Landet runt | SPF Västernorrland
Uno Ljung nålas av Anders och Kerstin Ljung, som nyss nålats och övervakar proceduren.

Roten lyssnar på råd

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-09-17

Rekordantal. Ja katten vet? Till säsongens första klubbmöte sökte sig nästan 35% av medlemmarna, bortåt 70 personer. Redan för ett år sedan besökte oss kommunalrådet Magnus Sjödin och då lovade han komma till oss igen om ytterligare ett år  och berätta om alliansens andra år som styrande i Sundsvall. Men ingen kunde då ana vad som komma skulle när budgeten för 2013 beslutades i våras och socialdemokraternas budget gick igenom med stöd av bl a ett parti som ”ville ge alliansen en knäpp på näsan” enligt media.

Nåväl. Först öppnade man med klubbvisan och alla välkomnades av ordföranden Gerhard. Fem nya nålades av Gerd och Anders och välkomnades med applåder. Under samvaron kring en välsmakande och mättande paj antecknade man sig för olika kommande aktiviteter bl a temafesten 2 november och ett par teatererbjudanden liksom flera utbildningar.

Så välkomnades Magnus upp på scenen och han berättade ingående om de turer som den oväntade omröstningen i våras skapat, när förutom alliansens budgetförslag också fanns ett från alla tre oppositionspartierna S, V och SD samt dessutom ett från Ingrid Möller. Hon har som bekant lämnat miljöpartiet och fungerar sedan dess som ensam ”politisk vilde” i kommunfullmäktige (författarens information). Att V, SD och Ingrid Möller slutgiltigt, sedan varje enskilt eget budgetförslag fallit, skulle lägga sina röster på socialdemokraternas budget var helt oväntat. När man inte fått gehör för sitt eget förslag kunde man vänta sig att dessa partier hade lagt ned sina röster i omröstningen mellan alliansförslaget och oppositionens förslag.

Magnus övergick nu till att beskriva alla de konsekvenser som kommer att bli följden 2013 på särskilt skolans och äldreomsorgens områden där pengar fattas i S-bugeten. Han kom också in på de stora renoveringsbehov som skapats genom bristande underhåll under många år. Tyvärr finns inga pengar budgeterade i den antagna socialdemokratiska budgeten för sådana renoveringar, men behovet finns och är stort. Sporthallsbadet, sporthallen, flera skolor är i stort behov av upprustning. Likaså teaterkvarteret för att uppfylla de krav som ställs från myndighetshåll på arbetsmiljön.

Märkligt i S-budgeten är att man genom att införa LOV-en i äldreomsorgen har budgeterat en besparing 2013 på 3 miljoner kr. Men sedan deras budget antagits så kräver man att LOV-en skall stoppas omgående. Magnus har ställt frågan till S företrädare om varför man budgeterar en sak men säger sedan något annat, dock utan att få svar.

Magnus kom också in på allt det positiva som skett under 2011 och fram till nu. !00-kortet för pensionärer har man fått mycken uppskattning för. Likaså den näringslivssatsning man genast gjorde vid tillträdet 2011 som lett till att Sundsvall klättrat upp i rankingen för företagsutveckling från bottennivå till en plats i ”mittfältet” och även bl a lett till att Sundsvall ökade sin folkmängd med 600 nya medborgare under 2011.

Frågan om eventuellt nyval berörde Magnus också. Det är ju många som ser det som en möjlighet att snabbt lösa krisen. Men snabbt? Och för Sundsvalls bästa? Räkna med att vid ett nyval kan en fungerande organisation sjösättas tidigast i juni 2013 kanske rent av först i september. Under tiden fram till dess går den kommunala verksamheten på sparlåga. Nyval, menar Magnus, är en nödlösning för politiker som inte vågar, vill och kan ta ansvar.

Nu följde en kort frågestund där Magnus fick besvara frågor om både skola, omsorg, logistikparken, boende m m.

Klubbens ordförande erbjöd i sitt tacktal till Magnus, att han var välkommen till Club Roten i september 2013 för att då ge en bild av allt som skett fram till dess. Med en enkel gåva och klubbens fina Årsbok 2011 som tack, skyndade så Magnus till nästa uppdrag.

Höst- och vinterprogrammet delades ut med innehåll av både nyttiga och trevliga sammankomster. Superaktuellt är SPF-klubbarnas i Sundsvall samrådsgrupp och den föreläsning professor Gösta Bucht håller 27 september kl 13 i Skönsbergs FH med rubriken ”Demens – ålderdomens gissel?”

Maritta informerade om möjligheten att skriva en s. k. generalfullmakt och blanketter delades ut varefter mötet avslutades med dragning i låt oss även i år kalla det ”lingonlotteriet”. Klubben har sin egen storlingonplockare i Sture Ulander, som nu passade på att skänka ett antal rejäla påsar med välrensade lingon till prisbordet som också rymde allehanda andra både godsaker och nyttigheter.

Vi ses igen vid månadsmötet 11 oktober då New Yorks mest kända modeskapare nog gästar oss med sina kläder. Alltså: Modevisning. Kom ihåg att vi då av praktiska skäl håller till på äldreboendet Tomtegränd! Välkomnaatt se, prova och handla!

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-09-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas