Roten minns 2010 i bildspel
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten minns 2010 i bildspel

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-11-24

Klubben samlade ett 50-tal medlemmar till novembermötet. Man öppnade med klubbvisan varefter nya medlemmar välkomnades. ”Nålerskan” Barbro hade nöjet att sätta SPF-nålen på Sonja Gustavsson medan övriga nya, som hade förhinder att delta kommer att få sin nål vid nästa träff. Under fikastunden noterade man sitt deltagande i listor för Skypeutbildning, Adventsresan och Luciasamkväm.

Efter en bensträckare och förflyttning till aulan, som för tillfället, inför en större aktivitet man har, var informativt och fint dekorerad med bilder på skolans olika händelser. Roten har glädjen och förmånen att få hålla till i Skvaderns gymnasieskola och vi är tacksamma för det. Vi upplever en fin utbildningsenhet i friskoleform och möter positiva och trevliga elever och duktig personal. Faktiskt nyttjar vi elever ibland, särskilt från den estetiska linjen, för uppträdanden i klubben.
Nu tog Sture, klubbens trafikansvarige, till orda och gav en hel del nyttig trafikinfo för både gående, cyklister och bilförare. Han hade också försett sig med en hel del trycksaker och reflexband som delades ut.

Barbro är i klubben läkemedelsinformatör och hade mycket att säga om läkemedel för äldre. Hon kom bland annat in på det fyraåriga program, ”Koll på läkemedel”, där SPF är medintressent och berättade bland annat om problemen med äldre som får många olika läkemedel. Någon direkt kontroll på hur dessa samverkar eller motverkar varandra finns inte, särskilt inte för den enskilde individen.

Gerhard informerade om Samrådsgruppens funderingar att starta ett projekt ”Pigga pensionärer hjälper …”
Så blev det då dags för ett bildspel, som till toner, text och bild, behandlade allt man haft för sig i klubben under 2010. Det varade hela 50 minuter och omfattade 26 olika aktiviteter. Det var det sjätte spelet som nu fullbordar de allra flesta händelserna i klubben från starten på 90-talet. Bildspelet för 2011 planeras redan och kommer att visas under våren 2012.

En härlig lotteridragning med många vinster avslutade träffen och så bar det av hemåt i den förunderligt varma novemberkvällen.

Text: Gerhard Cederberg

Bilden föreställer inledningen av bildspelet

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-11-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas