Landet runt | SPF Västernorrland

Roten mot nya djärva mål

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-01-27

Hela åtta nya kunde hälsas särskilt välkomna under fikastunden även om bara fyra fanns närvarande just då och kunde nålas av Barbro. Vår föreläsare för dagen, med förhinder att komma till fikastunden, tillhörde också skaran av nya medlemmar liksom hans hustru. Och två nya befann sig just nu i Thailand, som Rotenambasadörer kanske. Tre av de nya kommer att få sin SPF-nål vid nästa sammankomst som man deltar i.

Vidare cirkulerade listor för föreläsning 27 januari om demenssjukdomar. Vi har engagerat Yvonne Hedin för att ge oss all tänkbar kunskap i denna så viktiga fråga. 10 februari håller man årsmöte i klubben och då serveras en enkel måltid, därav behovet av föranmälan. Lördag 25 februari sjösätts klubbens traditionella midvinterfest och listan har redan ett stort antal föranmälda.

Vandring över till aulan där fem ljus stod tända på podiets talarstol, symboliserande de fem medlemmar som under 2010 gått ur tiden och för evigt lämnat medlemsskaran. Nu genomförde vår ordförande en enkel parentation där ljusen vart och ett släcktes ned för var och en av de bortgångna. Därefter läste Anders dikten ”Pensionärerna” av Alf Henrikson. Slutligen reste sig alla och hedrade de bortgångna med en tyst minut.

Hans Thörn från Scen Sundsvall hälsades så välkommen att kort informera om teaterföreningen i Sundsvall och dess program under vårterminen. Han visade också statistik på föreningens medlemsutveckling och besökandeutveckling för programutbudet. Det platsar nog att här nämna att 15 medlemmar kommer att se och höra föreställningen Wärdshuset Vita hästen 16 februari. Hans avtackades med en stor applåd och lämnade ”stafettpinnen” till Lars Thagesson, som var inbjuden gästföreläsare under ämnet ”Säkra hem”. Men innan Lars fick ta över passade Barbro och Gerhard på att hälsa honom välkommen som ny medlem och han nålades som sig bör enligt ritualen.

Under ett timslångt föredrag med bilder och till och med en video visande en brand, vars embryo var en glömd wokpanna med olja på en fullt pådragen spisplatta och en tillkopplad spisfläkt, stundtals trollband han åhörarna. Intresset i dessa frågor är stort och under föredragets gång ställdes många frågor om brandvarnare, brandsläckare m. m. Lars avtackades så med en passande present och applåder.

Nu följde dragning i det med vinster välfyllda lotteriet och efter en första träff på året som varade 2,5 timmar, fyllda med både allvar, nyttig information liksom gott för magen, så sökte sig alla i sakta mak ut i vinterkvällen som faktiskt kändes avkylande skön efter bland annat alla heta bränder ”vi varit med om”.

Insänt av: Gerhard Cederskog

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-01-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas