Roten njuter årsmötespytt
Landet runt | SPF Västernorrland
Fr. v. i bild Thorvald, Maritta, Gerhard, Gerd och Vivi-Ann. Maritta och Gerd lämnade styrelsen och avtackades även med var sin gåva.

Roten njuter årsmötespytt

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-02-20

Vid Rotens årsmöte 13 februari välkomnade Hilding i entrén. Sten bjöd på geléhjärtan denna dag före Alla hjärtans dag. Efter klubbvisan välkomnade Gerhard knappa 50-tal medlemmar och två gäster. En ny medlem välkomnades alldeles särskilt och bekläddes med SPF-nålen. Information om kommande aktiviteter med tonvikt på PUB-afton 28 mars. Så tog årsmötet vid.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes till presidium Gerhard och Maritta. Verksamhetsberättelsen inklusive ekonomi var väl presenterade i handlingar och skapade inga diskussioner. Kassören Anders redogjorde för det ekonomiska utfallet och mötet godkände, på revisorn Stigs tillstyrkan, styrelsens hela redovisning. Han hade också föreslagit att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet och så blev mötets beslut. Styrelsens propositioner med bland annat budget 2014, och oförändrad medlemsavgift för 2015 godkändes.

Till ordförande omvaldes på ett år Gerhard Cederberg, till ordinarie ledamöter Sten Moberg, omval, och Sonja Almroth, nyval. Till suppleanter på ett år omvaldes Sture Ulander och nyvaldes Karin Ingelsson. Med ett år kvar av sin mandattid sitter även Anders Mähler och Britt Eliasson såsom ordinarie ledamöter i styrelsen. Stig Larsson omvaldes till revisor och som suppleant Nils Järlsäter, båda på ett år. Till valnämnd utsågs Ingrid Viklund, sammankallande, och Sonja Åström. Till klubbens ombud vid den kommande distriktsstämman i april utsågs Anders Mähler, Britt Eliasson och Sture Ulander.

Blommor och en gåva överlämnades så av klubbens ordförande till avgående i styrelsen, Maritta Selin och Gerd Libell. Han betonade deras engagemang för SPF och klubben. Maritta har faktiskt suttit i Club Rotens styrelse i 11 år samt i förbundsstyrelsen i nio år och i Veteranens redaktionskommitté med mera i ett antal år.

Vidare fick följande blombukett/blomstercheck för engagerat arbete utanför styrelsen. Några av dem hade förhinder delta och kommer att få en blomstercheck hemsänd.

Lars Bergström för sitt engagemang i klubbens boulesektion,
Vivi-Ann Perman, som med iver och stort intresse lett stavgången,
Nils Järlsäter för sitt engagemang i klubbens bridgesektion,
Thorvald Paulsen för utlåning och riggning av högtalaranläggning och bildkanon i alla lägen.

Så långt den formella delen som avslutades med att presidiet tackade för förtroendet att ha fått leda förhandlingarna och förklarade dessa avslutade.

Ett välfyllt vinstbord tömdes så, lott för lott, och strax därpå tömdes likaså lokalen och man vandrade över till matsalen och njöt av klubbens traditionella årsmötespytt med alla tillbehör, kaffe och kakor.

 

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-02-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas