Roten ömsar namn
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten ömsar namn

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-02-19

Klubbens nya logga

SPF Seniorerna Roten Sundsvall, ja nu har vi alltså ömsat officiella namnet när nya stadgar antagits vid årsmötet 12 februari. Men nog torde namnet Club Roten hänga med ett tag framöver både i text och tal.

Årsmöte alltså och då fattas ju en hel del beslut. Verksamhetsberättelsen liksom bokslutet för 2014 godkändes på förslag av klubbens revisor Stig Larsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Fem propositioner hade styrelsen lagt till årsmötet och de behandlades i tur och ordning. Proposition ner 1 gällande förslag till oförändrad medlemsavgift för 2016 godkändes liksom även proposition nr 2 i vilken föreslogs oförändrad kostnadsersättning till styrelsen.

Proposition nr 3 behandlade budget 2014 och den fastställdes. Som nämnts inledningsvis så fastställdes också klubbens nya stadgar och dessa fanns redovisade i proposition nr 4. Slutligen behandlades proposition nr 5 som redovisade styrelsens förslag till klubbens representation vid distriktets årsmöte och förslaget fastställdes.

Styrelsen omvaldes i sin helhet, liksom revisionen. Googla ”Club Roten” och finn klubbens hemsida så hittar du under fliken ”Årsmöte 2015” detaljerade uppgifter. Till valnämnd utsågs Ingrid Viklund, Sonja Åström och Erling Hallberg. Till distriktets årsmöte i april skickar klubben som ombud Anders Mähler, Britt Eliasson och Sten Moberg, den senare som suppleant.

Ledarna för veckovisa aktiviteter Vivi-Ann Perman, stavgång, Sture Ulander, boule och Nils Järlsäter, bridge, uppvaktades för sina insatser med en liten gåva och applåderades varefter mötesordföranden avslutade årsmötet.

Den traditionella årsmötespytten med tillbehör, dryck och därefter kaffe serverades såsom inledning på aftonen. Då nålades också tre nya medlemmar och välkomnades med en applåd. Lista för klubbens senvinterfest 27 mars fanns på borden för anmälan.

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-02-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas